fbpx

Outplacement – soliidne lahkumine

Kuna eesti keeles ei ole väga head väljendit, kasutan inglise keelset outplacementi, mida võib tõlkida kui “soliidne lahkumine”. See on läbimõeldud terviklik protsess, mille eesmärk on aidata koondatud töötajal šokist võimalikult kiiresti toibuda ja toetada teda uue töö otsimisel. See on võimalus organisatsioonil näidata hoolivust ja vastutust oma töötajate suhtes. Ettevõtte tegelikud väärtused väljenduvadki keerulistel hetkedel.

Outplacement programmi kasud:

  • võimaldab töösuhte valutuma lõpetamise nii inimese enda kui organisatsiooni jaoks
  • töötajad, kes on koondatud ausate võtetega ning keda on kogu koondamise protsessi käigus toetatud, suhtuvad hiljem organisatsiooni paremini kui toetusprogrammis mitteosalenud koondatud. Seega on ebatõenäolisem, et outplacement programmi läbinud esitavad endise tööandja suhtes kohtusse kaebuse. Pigem on nad võimalusel valmis samasse ettevõttesse tööle tagasi tulema. Nii juhtus mõne meie kliendiga peale majanduslangust. Kui ettevõte vajas taas töötajaid, tulid enamus koondatutest suure rõõmuga tööle tagasi.
  • üleliigseks osutunud töötajatega käitumisest oleneb aga suuresti tööle jääjate edasine lojaalsus ning organisatsiooni edasitegutsemine. Sellele sageli üldse ei mõelda, et jääjad võivad kogeda erinevaid kuid väga tugevaid negatiivseid tundeid. Sageli kaasneb koondamistega tööle jäänud töötajate omal soovil lahkumine.
  • outplacement programmi kasutamisega ning lahkuvate töötajate toetamisega saavad tööandjad vältida haavavat avalikku huvi, mis paneb koondamisi läbiviivaid asutusi tihti avalikkuse huviorbiidile ja ajalehtede esikülgedele.
  • lihtsustab koondatud töötaja naasmist tööturule, sest emotsionaalne tugi aitab end kiiremini koguda ja karjäärinõustamine aitab teha õigeid tööalaseid valikuid.


Loe veel: 

Outplacement individuaalprogrammi ülesehitus
Töö otsimine paneb enesehinnangu proovile

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.