Outplacement – soliidne lahkumine

Kuna eesti keeles ei ole väga head väljendit, kasutan inglise keelset outplacementi, mida võib tõlkida kui “soliidne lahkumine”. See on läbimõeldud terviklik protsess, mille eesmärk on aidata koondatud töötajal šokist võimalikult kiiresti toibuda ja toetada teda uue töö otsimisel. See on võimalus organisatsioonil näidata hoolivust ja vastutust oma töötajate suhtes. Ettevõtte tegelikud väärtused väljenduvadki keerulistel hetkedel.

Outplacement programmi kasud:

  • võimaldab töösuhte valutuma lõpetamise nii inimese enda kui organisatsiooni jaoks
  • töötajad, kes on koondatud ausate võtetega ning keda on kogu koondamise protsessi käigus toetatud, suhtuvad hiljem organisatsiooni paremini kui toetusprogrammis mitteosalenud koondatud. Seega on ebatõenäolisem, et outplacement programmi läbinud esitavad endise tööandja suhtes kohtusse kaebuse. Pigem on nad võimalusel valmis samasse ettevõttesse tööle tagasi tulema. Nii juhtus mõne meie kliendiga peale majanduslangust. Kui ettevõte vajas taas töötajaid, tulid enamus koondatutest suure rõõmuga tööle tagasi.
  • üleliigseks osutunud töötajatega käitumisest oleneb aga suuresti tööle jääjate edasine lojaalsus ning organisatsiooni edasitegutsemine. Sellele sageli üldse ei mõelda, et jääjad võivad kogeda erinevaid kuid väga tugevaid negatiivseid tundeid. Sageli kaasneb koondamistega tööle jäänud töötajate omal soovil lahkumine.
  • outplacement programmi kasutamisega ning lahkuvate töötajate toetamisega saavad tööandjad vältida haavavat avalikku huvi, mis paneb koondamisi läbiviivaid asutusi tihti avalikkuse huviorbiidile ja ajalehtede esikülgedele.
  • lihtsustab koondatud töötaja naasmist tööturule, sest emotsionaalne tugi aitab end kiiremini koguda ja karjäärinõustamine aitab teha õigeid tööalaseid valikuid.


Loe veel: 

Outplacement individuaalprogrammi ülesehitus
Töö otsimine paneb enesehinnangu proovile

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).