Säilenõtkus – teeme testi

Kirjutasin varasemalt kuuest emotsionaalsest stiilist, millest esimene oli säilenõtkus. Oma raamatus „Aju emotsionaalne elu“ pakub autor Richard J. Davidson lühikest testi, et end hinnata. Kuna inimestele väga meeldib lihtsaid teste teha, siis palun – siin see on:

Vastake igale küsimusele „ei“ või „jah“. Küsimustiku lõpus on edasised juhtnöörid.

1. Kui mul on lähedase sõbra või abikaasaga väike tüli (pigem sedalaadi nagu „Sinu kord on nõusid pesta!“, mitte „Sa petsid mind?!“), siis viib see mind enamasti tundideks või kauemaks endast välja.

2. Kui mõni autojuht trügib häbitul kombel pika ooterea ette, siis saan sellest tõenäoliselt kergesti üle ega jää selle üle kauaks pahurdama.

3. Kui olen kogenud sügavat leina, mida on põhjustanud näiteks lähedase inimese surm, on see mitu kuud takistanud minu hakkamasaamist.

4. Kui ma teen tööl vea ja mind selle eest noomitakse, siis saan sellest kergesti üle ja võtan seda kui õpetavat kogemust.

5. Kui proovin uut restorani ja leian, et toit on kohutav ja teenindus nipsakas, siis see rikub mul terve õhtu ära.

6. Kui olen eespool toimunud autoõnnetuse tõttu liiklusummikus olnud ja pääsen viimaks pudelikaelast läbi, siis vajutan üldjuhul pahameele väljaelamiseks pedaali põhja, aga kogu mu sisemus keeb ikka edasi.

7. Kui mul kodus boiler katki läheb, siis see ei mõjuta eriti mu meeleolu, sest tean, et võin lihtsalt torumehe kutsuda ja lasta selle ära parandada.

8. Kui olen kohanud imelist meest/naist ja küsinud, kas me võiksime uuesti kohtuda, siis teeb korvi saamine mul tavaliselt tundideks või isegi päevadeks tuju pahaks.

9. Kui on kaalutud mulle tähtsa tööalase autasu või karjäärivõimaluse andmist, kuid viimaks läheb see siiski kellelegi, kes minu arust on seda vähem väärt, siis ei jää ma sellesse takerduma.

10. Kui satun peol huvitava inimesega jutu peale ja jään täiesti sõnatuks, kui ta minu kohta midagi küsib, siis kipun seda jutuajamist tundide ja isegi päevade viisi aina uuesti mõttes läbi mängima – lisades seekord sõnad, mida oleksin pidanud ütlema.

Üle saamine elus ettetulevatest väikestest väljakutsetest on suure ennustus väärtusega – see on tugevasti seotud sellega, kuidas inimene tegeliku elu raskustega toime tuleb, ja eriti sellega, kuidas ta tagasilöökidest taastub. On tõsi, et on inimesi, kes peale väikseid tagasilööke põevad kõvasti, kuid tõelises hädas olles asuvad kindlalt tegutsema. Siiski ei mõjuta see säilenõtkuse näitajat – kui inimene taastub väikestest tagasilöökidest kiiresti, siis on ta ka suurte raskuste korral vastupidav. Kui aga väiksed asjad teda halvavad, siis löövad suured asjad ta pikaks ajaks rivist välja.

Andke endale üks punkt iga jah- vastuse eest, mille te andsite küsimustele 1, 3, 5, 6, 8 ja 10; iga ei-vastuse eest andke null.

Andke endale üks punkt iga ei-vastuse eest, mille andsite küsimustele 2, 4, 7 ja 9; iga jah-vastuse eest andke null.

Kui teie punktisumma on suurem kui seitse, viitab see, et olete aeglane taastuja. Kui saite vähem kui kolm punkti olete kiire taastuja ja seega üsna vastupidav.

Oluline on seda arvestada oma karjäärivalikutes. Kui töös tuleb ette pidevaid probleeme, mille lahendamine ongi teie töö, siis aeglane taastuja põleb kiiresti läbi. Äärmisel oluline on siis enda mõttemustrite ja hoiakutega tööd teha. Kindlasti peab sellise inimese ellu kuuluma sisemist tasakaalu hoidev tehnika (meditatsioon, jooga, shindo, vabastav hingamine…). Saavutades suurema sisemise tasakaalu ei tekita välised probleemid enam tugevaid reaktsioone ja see aitab säästa tervist.

Mõistmaks paremini oma lähedasi, võite endalt eespool toodud küsimusi ka nende kohta küsida. Ning samamoodi võite paluda neile küsimustele teie enda kohta vastata kellelgi, kes teid hästi tunneb. Vahetevahel näevad teised inimesed meid selgemini kui me ise. Te võite veendunult kinnitada, et väike tagasilöök teid kogu ülejäänud päevaks endast välja ei vii, kuid teie armsam võib olla teisel arvamusel.


Loe veel:

Emotsionaalne stiil kui elu mõjutaja
Läbipõlemine kutsehaiguseks

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38, Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).