Sihtotsing – miks ja kuna?

Tavapäraselt kasutatakse sihtotsingut tippjuhtide ja tippspetsialistide leidmiseks. Eks ikka püütakse esialgu avaliku konkursiga sobivat töötajat leida, kuid see ei pruugi tulemusi tuua. Milles põhjus?

 • Tavapäraselt on hinnatud tippjuhid ja – spetsialistid oma tööga nii hõivatud, et nad ei tegele töö otsimisega. Neil pole aega töökuulutusi jälgida ega CVsid saata. See ei tähenda, et nad poleks valmis sobivat pakkumist kaaluma ja ka uut tööd vastu võtma. Neile on vaja osata läheneda.
 • Nende ametikoht eeldab täielikku pühendumist ning on mõeldamatu oma CV avalikes andmebaasides nähtavaks teha – konfidentsiaalsus
  on nende jaoks väga oluline
  . Just sel põhjusel ei pruugi nad ettevõtte tööpakkumisele reageerida, küll aga vastavad nad usaldusväärse personalifirma pakkumisele.
 • Nad ei vaheta töökohta mitte parema palga vaid uute võimaluste, väljakutsete, uue loomise võimalusel. Kui oleme olnud värbamispartneriks alles ehitatavale/loodavale ettevõttele, on huvi töökohtade vastu alati oluliselt suurem kui töötajate otsimisel nn. valmis ettevõttesse. Just täna ütles ühe tehase juht, kelle kutsusime teise ettevõtte tootmisjuhi konkursile, miks ta selle pakkumise vastu võttis: „ Olen palju erinevaid tehaseid näinud, kuid nii kaasaegset ja võimast – sellist pole näinud! Ja ettevõtte juhi ning personalijuhi kirg oma töö vastu tekitas veelgi suuremat soovi nendega koostööd teha.“
 • Avaliku konkursi puhul kandidaat tegelikult ei tea, kuidas käsitletakse kandideerinute andmeid. See võib mõnel juhul olla võtmeküsimus. Nad ei saada oma kandideerimisdokumente üldmeilile, kellelegi, keda nad ei saa usaldada. Liiga sageli on inimeste kandideerimine jõudnud nende praeguste tööandjateni ja sellest on tulnud palju pahameelt.
 • Ettevõtte kuvand pole kõige parem – avalikkuses liigub ettevõtte kohta infot, mis ei tekita soovi sinna tööle asuda. See võibki tegelikult olla värbamise põhjus – soovitakse ettevõtte kultuuris muutusi teha, sel põhjusel otsitakse ettevõttele või mõnele allüksusele uut juhti. Sihtotsingus saame potentsiaalse kandidaadiga need teemad isiklikul tasemel läbi rääkida. Me mitte kunagi ei ilusta oma klienti, kuid sageli on seal palju positiivset, mida pole osatud väljapoole näidata. Värbamispartneritena aitame meie selle sõnastada ja seda kandidaatidega jagada.
 • Ettevõte on tööjõuturul tundmatu – kui kogu toodang eksporditakse, siis seda ettevõtet tööandjana ei teata. Siin on ettevõtetel endil vaja suur töö teha, et enda kui tööandja tuntust teadlikult kasvatada.
 • Ettevõtte majanduslik olukord on keeruline – tippjuhtide konkurssidel on potentsiaalsete kandidaatide esimene samm majandusaasta aruande lugemine. Kui sealt vaatab vastu kahjum, siis loobutakse kandideerimisest. Kuid selline olukord võib olla tingitud halvast juhtimisest, mõne koostööpartneri suurest võlast, investeeringutest, mis pole veel kasumit tootma hakanud, jne. Uuel juhil on võimalus ebaedu eduks pöörata. Loomulikult on selliste konkursside puhul väga oluline hetk, mil potentsiaalne uus juht kohtub omanikega. Seal peab tekkima üksmeel, teineteise mõistmine ja usaldus. Juht peab saama omanike sõnu
  uskuda ja omanikud uude juhti uskuda.
 • Küllalt sageli on olukordi, kus uut töötajat soovitakse leida konfidentsiaalselt, et sellest ei saaks teada töötaja, keda soovitakse välja vahetada. Võtmeisiku käes on palju sensitiivset infot. Kui tema tööga ei olda rahul või teda enam ei usaldata, siis on vaja uue töötaja leidmine väga konfidentsiaalselt läbi viia. On olnud olukordi, kus pearaamatupidaja ebaausus on tõendatud. Tema väljavahetamine soovitakse teha päeva pealt. Sest kui ta sellest ette teab, võib ta oma volitusi veelgi enam kuritarvitada. Meil on olnud ka tippjuhi otsing, kus uue juhi esimeseks tööks oli eelmise juhi kohtuasjadega tegelemine. Seda me muidugi uuele juhile ka rääkisime. Nendel konkurssidel kutsume kandidaate konkursile nii, et ettevõtte nime ütleme alles intervjuul.
 

Kuidas saada värbamisfirmalt tööpakkumisi?
Eks me jälgime ise erinevate tipptegijate karjäärikäiku ja tegemisi, et siis sobival hetkel temaga ühendust võtta ja konkreetset pakkumist arutada. Selleks, et mitte loota oma mälule ja suhete ringile, oleme meie loonud vaid oma konkursside tarbeks andmebaasi Talendipank, kuhu sisestatud andmeid saavad kasutada vaid meie büroo töötajad. Sihtotsinguid alustame ikka oma Talendipangast.

Tehke oma LinkedIni profiil huvipakkuvaks! Just LinkedIn on muutunud professionaalide värbamiskeskkonnaks. Kui teile tuleb sealt mõni tööpakkumine, suhelge pakkujaga alati! Ka siis, kui hetkel huvi pole või antud pakkumine pole sobiv. Nii saate võimaluse värbajaga oma ootustest uuele tööle lähemalt rääkida ja edaspidi ta juba teab, millist pakkumist teile teha.

Loe veel:

Sihtotsing – väljakutse värbajale

Palkame vaid kogemustega superinimesi!

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).