Sinu mõte minu peas

Personaliotsingu õnnestumiseks on kõige olulisem kandidaadi
kohta õigete järelduste tegemine – triviaalne ju! Paraku toimub enesele aru
andmata kandidaadi jutu „tõlkimine“ oma keelde ja sellest tulenevalt ka
meelevaldsete järelduste tegemine. See on väga inimlik – mõistame ju teisi läbi
iseenda tõekspidamiste ja väärtussüsteemi.

Kui kandidaat räägib kohtumisel oma tööperioodidest, siis
räägib ta alati sellest oma vaatenurga alt. Mitte kunagi ei kuule me seal tõde,
kuuleme ühe inimese versiooni olukorrast. Kuna soovime saada suuremat pilti,
siis sageli lisame sinna juurde oma kogemused sarnaste olukordadega. Küllalt
tihti kuuleme peale lõppkohtumisi kuidas kliendid hakkavad kandidaadi juttu
ümber tõlkima, lisades sinna oma versioone. Pean tõdema, vahel on päris
keeruline selgitada, et need järeldused ei tule küll kandidaadi jutust.
Sellised arutelud algavad sageli sõnadega: tegelikult ta …, niikuinii ta …, see
inimene küll … Kui hakkan uurima, kust selline järeldus, siis selgub, et ta
lihtsalt tegi omad järeldused …


Näiteks on hiljuti seoses elukoha vahetusega ettevõttest
lahkunud üks osakonna juhataja, tema pere elab teises linnas. Lahkuv juht tuli
ettevõttesse aasta tagasi jutuga, et ka pere kolib siia. Nii ei läinud ja ettevõtte
juhi on muutnud see ettevaatlikuks kandidaatide suhtes, kes otsivad uut tööd
teise linna.  Kui nüüd on konkursil taas
kandidaat, kes plaanib elukohta vahetada, siis on kahtlused justkui õigustatud
– kauaks ta ei jää … Selle asemel võib
ju hoopis uurida tema isikliku elu tahke, tema eluplaane –  mis toob teda siia linna.
See inimene
mõtleb ja otsustab päris kindlasti töölt lahkunud töötajast erinevalt. Ära
kunagi kanna ühe inimese käitumis- ja mõtlemismustrit teisele üle!

Päris sage on eelhoiak, mis on seotud väikeste lastega ema
palkamisega. Niikuinii ta hakkab haiguslehel olema, temast töötegijat küll pole
… Minu soovitus – küsi, kuidas ta tuleb toime aegadega mil lapsed on haiged?
Üha enam võtavad haiguslehte laste isad või jagatakse laste haiguste periood
omavahel, võimalusel tehakse kodus tööd. Meie büroos on neli väikeste lastega
ema. Vaatamata laste haigustele ei ole ükski töö tegemata jäänud. Sest neil on
tugivõrgustik ja isad panustavad võrdselt emadega. Ma olen kindel, see pole
erandlik.

Ja siis veel õnnetu 50 – aastaste töötajate teema. Oled ikka
kindel, et kõik selles vanuses inimesed ei ole enam õppimisvõimelised? Ei taha
enam pühenduda? Minu kogemus näitab, et selles vanuses on küpsust, kogemusi ja
võimalust tööle täiel määral pühenduda. Tuleks alati vaadata konkreetset inimest,
mitte teha järeldusi mõne teise inimese põhjal.

Inimese üle
otsustades kuula millest ja kuidas ta räägib, uuri tema sõnade tähendusi ja
küsi juurde erinevaid näiteid. Püüa järelduste tegemisel lähtuda temast, mitte
enda mõtetest, hirmudest või eelhoiakutest.

Loe veel:

Closing värbamisel

Miks on rahast ebamugav rääkida?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).