Töö otsimine paneb enesehinnangu proovile


Enesehinnang on nagu isiksuse selgroog –
kui see murdub, laguneb kõik koost
. Seepärast hoia positiivset minapilti,
oska endas väärtustada seda, mida ise oluliseks pead ning otsi tööd, mis vastab
sinu oskustele ja võimetele.

Kes osalenud personalikonkurssidel, teab – see on päris
hirmutav, kui näed portaalis kandideerinute arvu.  Igal konkursil osaleb 40 – 100 kandidaati,
välja valitakse neist üks. Peaaegu nagu lotovõidu lootmine … Ometigi ei
kurvasta keegi väga isiklikult, kui ta lotoga ei võida. Sest seal on palju
juhuslikku.

Töö otsimisel kohtuvad ja otsustavad inimesed ning seepärast
on nende otsuste mõju ka inimest sügavamalt puudutav. Oleme koos kolleegidega otsustajate
rollis ja alati ka sõnumitoojad. Eitavate kõnede tegemine lõppkandidaatidele on
nii  meie kui kindlasti ka teiste jaoks ebamugav.
Tuleb osata otsust põhjendada, olla valmis kuulama ja pettunud tööotsijat toetama.
 Et hoida tema enesehinnangut.

Tegelikult võid enda üle uhke olla, kui oled jõudnud 2-3 lõppkandidaadi hulka! Kuigi 2.koht personalikonkursil pole midagi väärt, võid ometi sellest kui võidust mõelda. Et toetada oma enesehinnangut.

 Mõned soovitused, et tööotsijana end säästa:

 • Kandideeri
  vaid nendel konkurssidel, kus tõepoolest vastad esitatud nõudmistele
  .  Kui on vajalikud teatud kogemused ja oskused,
  mida sul pole, siis  ei ole mõtet proovida. Tööandja teeb eelvaliku kogemuste ja oskuste
  põhjal.  Hoolega pakkumisi valides
  säästad end pidevatest ei-kirjadest.

 • Kui saad
  ei-kirja ilma tööandja või personalifirma konsultandiga kohtumata
  ,  oli see tegelikult  „ei„ sinu CV-s toodud informatsioonile, mitte
  sulle. Seda võiksid küll mitte isiklikult võtta! Valiku tegija ju sind isiklikult
  ei tunne!

 • Kui sulle
  üldse ei vastata
  , on põhjus valdavalt selles, et tööandjal pole piisavalt aega
  korrektse värbamisprotsessi läbiviimiseks.  Või puudub arusaam, et sellisel kujul loob ta
  ettevõttest negatiivset kuvandit. Sinu jaoks vahet pole, ilmselt sa sinna tööle
  ei tahakski minna.

 • Kui oled grupitööle
  kutsutud, võid juba rõõmu tunda!
   Kuid  ka seal jääb valijal kandideerijatest pigem
  esmamulje. Tavapäraselt hinnatakse seal suhtlemisoskust,  nõutud võõrkeele valdamist  ja vahel ka praktilise ülesande lahendamise
  oskust.  Mida loomulikumalt seal käitud,
  seda enesekindlama ja usaldust tekitavama mulje sa endast lood. Ning on suurem  lootus konkursil edasi pääseda. Kuid kui seda
  ei juhtu, oli ilmselt kellelgi mõni omadus või oskus antud ametikoha jaoks
  sobivam. Hea, kui ennast oskad ise adekvaatselt hinnata – millest puudu jäi, mida
  peaksid endas arendama. Grupitöö järgselt  võib olla ka ei-kirja põhjuseks lihte inimlik
  sobimatus. Väga inimlik, kuid ega seda kuidagi ka muuta saa. Klapp kas tekib
  või mitte.

 • Tööintervjuu
  on väga oluline valikuotsuse mõjutaja.
  Siin on tähtis osata oma senisest tööst
  ja saavutustest rääkida. Positiivsena mõjuvad eelkõige  need, kes söandavad iseennast kiita, kuigi
  eestlaste jaoks ei ole hea toon oma saavutustest rääkida.  Töövestlusel tuleb seda teha! Kindlasti ei
  tohi see olla sisutu ärplemine, vaid pigem julgus välja öelda seda, milles oled
  hea ja millega kindlasti hakkama saad. See mõtle kindlasti enne intervjuud läbi!
  Kui sa mitte milleski hea ei ole, on kurb küll. Usun, igaüks leiab oma
  tugevused üles ja seeläbi saab ka soovitud töö.  Võid mõelda kõigele, millega oled seni toime
  tulnud, mida hästi oskad ja mille üle isegi uhke oled. See annab eneseusku
  juurde. Endasse uskuv inimene paneb ka
  teised temasse uskuma!

 • Sageli
  kasutakse värbamisel erinevaid teste
  – vasta nendele ausalt ja küsi
  kindlasti ka tagasisidet. Kui sinu võimed ei vasta nõudmistele, on isegi hea,
  et sa seda tööd ei saanud. Küllalt suure tõenäosusega oleksid seal
  ebaõnnestunud.  Kui sinu isikuomadused ei
  vastanud tööandja nägemusele – taas hea, et see enne tööle minekut selgeks sai.
  Palju halvem on olla päevast päeva vales kohas koos sinu jaoks valede
  inimestega. Kui töö nõuab avatud suhtlemist ja sina seda vaid käsu peale pool
  tundi suudad teha, ei saa ju sellest tööst ka head tulemust oodata.

 • Töötajate
  valikul on koos nii tööalase pädevuse hindamine kui inimliku sobivuse otsimine
  . Oluline
  on mõista
  sa ei saa kõikidele
  meeldida.
  Ka sulle ei meeldi kõik inimesed, kellega kohtud. Iga inimese jaoks on olemas oma õige
  koht, tee selleni võib olla vaevarikas, kuid kindlasti väärt käimist.

 

Enesehinnang on nagu isiksuse selgroog –
kui see murdub, laguneb kõik koost
. Seepärast hoia positiivset minapilti,
oska endas väärtustada seda, mida ise oluliseks pead ning otsi tööd, mis vastab
sinu osksutele ja võimetele. Oma töö otsingutest räägi perega, sõpradega. Tagasilööke
on hea läbi arutada, et saada nendega toimetulekuks tuge. Üksi  olles jääd oma mõtetesse ringlema ja suure
tõenäosusega mõtled olukorra enda jaoks hullemaks. Kui sinu ümber on hoolivad inimesed, siis oled ju väärtuslik inimene!

 

Kui
oled tõe poolest maailmas täiesti üksi, ilma sõpradeta, võiksid sellest pigem
alustada. Tähtis pole mitte see, mida
mõtlevad sinust võõrad inimesed (potentsiaalne tööandja), tähtis on see, kuidas
näevad sind sulle olulised inimesed.
Õnneks
ei ole töö kogu elu, nii ei tohiks sinu enesehinnang sõltuda vaid sellest, mida
arvab sinust praegune või potentsiaalne tööandja.

Loe veel:
Mis aitab endas selgusele jõuda?

Info tööotsijale

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).