Värbamisotsus tehakse lõppkohtumisel

Viimasel ajal räägitakse palju sellest, et värbamine on
muutunud järjest keerukamaks, uute töötajate leidmine nõuab nutikust, raamist
välja mõtlemist. Oleme nõus – nii see ongi. Seepärast on väga oluline läbi
mõelda, kuidas toimuvad lõppkandidaatide kohtumised otsese juhiga. Ilmselt on
just tema see, kes lõppvaliku teeb. Meie ettevõtte projektijuhid on alati
lõppkohtumistel juures, et olla kindlad värbamisprotsessi sujumises. Tänu
sellele näeme erinevat käitumist. Soovime uue aasta algul oma mõtteid ja
tähelepanekuid teiega jagada.

Arvesta, et kohtumisel vaatavad kandidaadid ka sind,
potentsiaalne juht, kriitilise pilguga – kas nad soovivad sinu meeskonda tulla
või mitte. Kui töökohta muudetakse halbade koostöösuhete pärast otsese juhiga,
ollakse potentsiaalse uue juhi käitumise suhtes eriti tähelepanelikud. Juba
värbamisprotsessis küsib enamus kandidaate – millisesse meeskonda millise juhi
alluvusse ma tööle satun. Jutt sõbralikust ühte hoidvast meeskonnast on
reklaamis tore küll, aga kas ka päriselt nii on? Kes on juht, kes selle
meeskonna on üles ehitanud, millised on tema väärtused, juhtimisfilosoofia? Kes
on ta inimesena? Neid küsimusi esitatakse intervjuul meile päris sageli. Kui
aga teeme sihtotsingut, siis on need esimesed küsimused.

Mõned
soovitused:

 • Võta uute
  töötajate valikut väga tõsiselt
  – õigete inimeste valik määrab ettevõtte
  käekäigu. Värbamisse panustatud aega, energiat ja raha tuleb võtta kui
  investeeringut edasisse kasusse. Kui teete ise personalivalikut, soovitan
  siiski lõppkandidaatide hindamisel professionaali abi kasutada. Mõne testi
  tegemine ja eksperthinnangu küsimine professionaalilt on juba muutumas uueks
  trendiks. Just viimasel aastal pöörduti sellise soovige meie poole sagedamini
  kui varasematel aastatel.

 

 • Leia aega
  kohtumiseks võimalikult kiiresti!
  Teades värbamisprotsessi ajaplaani, saad
  võimalikud kohtumiste ajad varakult kalendrisse planeerida. Selline käitumine
  annab kandidaadile selge sõnumi – me oleme sinust huvitatud. Tööotsija
  kandideerib päris sageli mitmel konkurssil, seepärast võib juhtuda, et paari
  nädala pärast on kandidaat juba uue töö leidnud. Värbamisel on closing sama tähtis kui müügis!

 

 • Valmistu
  kohtumiseks
  – loe läbi kandidaadi CV, motivatsioonikiri, meiepoolne või oma
  personalijuhi lisainfo, testide tulemused. Tea, kellega sa kohtud!

 

 • Ole täiel
  määral kohtumisele pühendunud
  – telefon on välja lülitatud ja arvuti on
  kõrval. Meie soovitus on kandidaadi CV jm. info eelnevalt välja printida – siis
  ei sega ekraan omavahelist kontakti. Kui sa seda siiski teha ei soovi, siis
  ütle kohe kohtumise algul, et vaatad arvutist CVd. Vahel on kandidaatidele
  jäänud mulje, et juht kirjutab temaga kohtumise ajal meile ja tegeleb muude
  asjadega. On olnud tõesti kohtumisi, kus ka meie projektijuhile jääb selline
  mulje, sest juht on enam arvutile kui kandidaadile keskendunud. On väga kahju,
  kui selle pärast heast töötajast ilma jääd…

 

 • Mõtle
  hoolikalt läbi oma küsimused kandidaadile.
  Kohtumisel peab olema nii sinu,
  kui kandidaadi jaoks selge eesmärk ja sisu. Aeg on väärtus, mida ei soovi keegi
  niisama tühja jutu peale kulutada. Pole mõtet kulutada aega küsimustele, mida
  on personalijuht või värbamist läbi viinud projektijuht juba küsinud ja kirja
  pannud. Leia need olulised teemad, mida vajad otsuse tegemiseks.

 

 • Kindlasti
  tutvusta ennast nii inimesena kui juhina
  – millised on sinu väärtused,
  millist koostööd hindad, millised on lähimad väljakutsed kogu meeskonnale, jne.
  Mida rohkem end inimesena avad, seda enam avab end ka kandidaat. Vaid läbi
  inimliku kohtumise saate esmakohtumiselt kõige suuremat kasu lõigata.

 

 • Värba
  aeglaselt
  on küll hea soovitus, kui aga inimest kiiresti vaja on, tekib
  soov teha pakkumine enam vähem sobivale inimesele. Kui näed selles inimeses
  potentsiaali, siis on õige ta palgata. Uusi oskusi omandame läbi elu. Kui aga
  inimese väärtused, motivatsioon või isikuomadus kahtlusi tekitavad – siis parem
  otsi uusi kandidaate. Enam-vähem sobiv inimene teeb ka enam-vähem tulemuse. Kas
  sellega ka rahul oled? On tõsi, et 100% sobivat leida on nagu lotovõit. Kuid
  kõige olulisem peab siiski kandidaadis olemas olema – ta peab sobima sinu
  meeskonda tegema just seda tööd. Kuigi palju värbamisotsuseid tehakse sisetunde
  pinnalt, tuleks tõsiselt analüüsida ka testide tulemusi. Oleme kogenud, et
  esmamulje võib siiski petlik olla. Võimalikud riskikohad tasub hoolega läbi
  kaaluda.

 

 • Anna
  kandidaatidele selge info konkursi edasise käigu kohta –
  kohtumise lõpul ütle selgelt, kuna tehakse otsus ja
  kuidas kandidaat sellest teada saab. Lõppkandidaatidele soovitame tagasisidet
  anda telefoni teel, see mõjub personaalsemalt, jätab ettevõttest hea mulje ning
  annab võimaluse tänada konkursile pühendatud aja eest. Kui on mõni selge
  põhjendus, miks kandidaati ei valitud, siis räägi vestlusel ka sellest. Tööotsijale
  on väga oluline saada tagasisidet.

 

 • Kui
  kandidaat peale kohtumist loobub tööpakkumisest,
  on väga oluline mõista
  selle põhjust. Kas oli see seotud tööülesannetega või sellega, milline oli teie
  omavaheline kontakt?

Sageli jätavad töökuulutused tööst hoopis teise ettekujutuse
kui sellest kohtumisel räägitakse. Kui nii, siis uuesti kuulutust avaldades
tasub see kriitilise pilguga üle vaadata. Kui aga kandidaat selget loobumise
vastust ei ütle, tasub kogu kohtumine läbi mõelda – kas põhjustasid oma käitumisega
tööotsijas pettumuse? 

Igal juhul tuleb meeles pidada – tegelikud
värbamiseotsused tehakse potentsiaalse uue töötaja ja tema otsese juhi
kohtumisel. Kahju, kui mõtlematusega kaotatakse hea kandidaat. Ja hea, kui
sobimatus kohe välja tuleb.

 


Loe veel: 
Sihtotsing – väljakutse värbajale

Kuidas kujuneb arvamus teisest inimesest?Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).