Arenguvestluste võlu ja valu

Miks küll need vestlused nii palju emotsioone tekitavad?
Alati, kui tuleb midagi teha käsu korras, on vastuseis loomulik. Enamus
ettevõtteid loob arenguvestluste süsteemi kellegi korraldusel – on see siis
korporatsioonist tulnud, tippjuhi otsus või seadusest tulenev (kohalikel
omavalitsustel). 

Arenguvestluste pidamine ei tähenda kindlasti mitte seda, et
juht räägib alluvaga kord aastas. Kindlasti võiks ta kord-paar aastas oma
alluvatega arutada, kuidas on liigutud püstitatud eesmärkide poole ja millist
toetust töötajad vajavad, et oma tööd nõutud tasemel teha.

Pakun omalt poolt mitmetel  arenguvestluste koolitustel kõlama jäänud soovitused:

 • Jutuajamine õnnestub vaid siis, kui mõlemad
  osapooled on selleks
  ette valmistunud.
  Selleks on vajalik, et ettevõttes oleks loodud abistavad küsimused,
  arenguvestluste vorm peaks toetama vestluse läbiviimist.
 • On vaja selget arusaama, mis on arenguvestluste
  sisu:
  töötaja enda isiksuslik areng
  – tema hoiakud, suhtumine, tööalased oskused;
  koostöö meeskonnas ning koostöö
  teiste üksuste/osakondadega.

 • Tagasisidet on hea vastu võtta, kui see on antud
  lihtsalt ja arusaadavalt:
  töötaja
  käitumine
  ja selle konkreetne mõju
  (ajale, rahale, energiale) ning juhi
  ootused
  edasisele käitumisele
  , suhtumisele.
  Nii on väga hea anda nii negatiivset kui positiivset tagasisidet.
 • Negatiivne tagasiside näitab arenguvõimalust – just nii peakski
  sellesse suhtuma. Inimene ei muuda eales oma käitumist, kui seda nõutakse. Ta
  peab ise mõistma, miks on hea  oma
  käitumist muuta. Sageli vajavad inimesed selleks tuge ja abi, sest kui nad
  oskaksid, oleksid nad seda juba teinud.
 • Ei tohiks „pakkida“ negatiivset tagasisidet
  positiivse siidpaberisse.
  Iga teema tuleks
  eraldi selgeks rääkida ja siis edasi liikuda.

 • Arenguvestlus on töötaja jutuajamine oma juhiga, tema on aktiivses rollis ja räägib
  valdava osa ajast. Juht suunab abistavate küsimustega jutuajamise käiku.
 • Arenguvestluse õnnestumise tagab juhi oskus oma alluvat kuulata, innustada ja julgustada
  suuremaid sihte seadma.

Kõik see tähendab, et juhil peavad olema väga head  suhtlemisoskused – oskus luua usalduslikku
suhet, kuulata, jagada selgelt oma seisukohti, taas kuulata ning teha
kokkuleppeid, millest mõlemad tahavad kinni pidada.

Olen palju kuulnud juhtide õnnestumistest – kui palju nad
said oma inimeste kohta teada, kui hea, et need jutuajamised ette võtsid. Ja
alluvate seisukohta – see on suurepärane võimalus rääkida juhiga nelja silma
all, ilma, et kell kiirustaks ja telefon heliseks.

Ma ei arva, et kõik ettevõtted vajavad arenguvestluste
süsteemi. Kindlasti vajavad kõik töötajad tagasisidet oma töö kohta.  

Loe veel:

Milleks küll need arenguvestlused?

Kas koolitusplaanid tehtud?

<- Tagasi

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

 • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).