Minu värbamisparteriks saamise lugu

Liitusin Tammiste tööka naiskonnaga 2021. aasta aprilli algul värbamis-assistendina. Juba alguses oli kõikidel minusse palju usku ja Sirje on hiljem kommenteerinud, et ega ta ei arvanudki, et ma pikalt assistendi positsioonil püsin. Ja nii läkski – käesoleva aasta maist toimetan meie büroos värbamispartnerina.

Ettevõtte sees inimeste edutamisel on omad head ja vead. Positiivne on see, et inimene tunneb juba firma protsesse, inimesi ja süsteeme. Seetõttu saab suure osa väljaõppele kuluvast ajast kuskile mujale pühenduda – aeg on ju tänapäeval kõige suurem valuuta. Minu jaoks oli assistendi rollis alustamine väga oluline, sest eelnevalt olin värbamisega kokku puutunud pigem minimaalselt ning tahtsin enda kompetentsi kasvatada rahulikuma tempoga. Assistendina sain olla erinevate projektidega kaasas ja näha kuidas partnerid suhtlevad, arutavad, aega planeerivad ja otsuseid teevad. Nende protsesside kõrvalt nägemine ja analüüsimine kinnistas veelgi minu soovi ühel hetkel projektijuhiks saada – motivatsioon tõusis iga päevaga. Lisaks sellele, sain tänu sihtotsingu tegemisele tugevdada enda eelvaliku ja õigete inimeste leidmise oskusi. Samuti näen ma meie tööd nüüd kahest perspektiivist – olles ise assistent olnud, tean täpselt mida ja kui palju peab partner tegema, et assistent saaks oma tööd täisväärtuslikult teha.

Veidi negatiivsem pool on antud olukorras see, et vanast positsioonist võib olla väga keeruline lahti lasta. Kipun siiani tegema mõningaid ülesandeid, mida võiks delegeerida värbamisassistendile ja seda lihtsalt selle pärast, et „ma ju tean kuidas neid asju teha“ ja „see ei võta mul ju kaua aega“. Tegelikult peaks esimesest päevast ikkagi harjutama ennast uue rütmiga, sest nii on töö efektiivsem. Muidugi on see kasulik, kui assistentidel on kiired ajad ja ma saan neid mingis osas aidata, aga samas minu enda töö ei tohi selle varju jääda. Sellel üritan edaspidi pingsalt silma peal hoida. See tegi väljakutsuvaks ka üleminekuperioodi – õpetasin välja uut värbamisassistenti, tegin ise assistendi tööd ja samas juba õppisin lähemalt värbamispartneri ametit. Kõike tundus palju korraga, aga samas sel hetkel väga vajalik. Oli vaja leida tasakaal, mis tagaks sujuva töövoo. Kokkuvõttes läks kõik hästi – uus kolleeg Hanna on kenasti oma assistendi rolli sisse elanud, minul ei jäänud poolikuid asju ripakile ja tunnen ennast nüüd mugavalt ka partneri rollis.

Värbamispartneri rolli sisse elamist lihtsustas minu jaoks esiteks kindlasti Tammiste ülitoetav ja julgustav naiskond! Uue rolli julgesin vastu võtta seetõttu, et minu ümber on nii toetavad ja inspireerivad kolleegid, kelle pühendumine on nakkav. Teiseks aitas mind läbimõeldud sisseelamisprogramm. Hoolimata sellest, et ma protsesse juba teadsin, sain kõik läbi töötada uuest perspektiivist. Programmi jooksul käisimegi läbi kõik meie värbamisprojektide etapid ning Sirje (ja ka teised kolleegid) jagasid oma kogemusi ja teadmisi. Kirsiks tordil oli Sirje ja Kadi suhtlemistreening kogu meeskonnale, mis sattus sisselamisega samale perioodile. See koolitus mitte ainult ei tugevdanud mind tööalaselt, vaid ka igapäevaeluks sain häid suhtlemisnippe, mida aktiivselt kasutan.

Tänaseks on mul esimesed projektid edukalt lõppenud ja toimetan hoogsalt partneri rollis edasi, pidades kõike õpitut koguaeg meeles. Olen siiralt tänulik Sirjele ja Tammiste Personalibüroo naiskonnale usalduse ja toetuse eest sellel teekonnal.


Loe veel:

Uute töötajate leidmine – väljakutse ja võimalused
Kuidas sisseelamisprotsessi edukalt juhtida?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Kodulehe tammistepersonal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tammiste Personalibüroo OÜ (registrikood 10443655) asukohaga Rüütli tn 38 Pärnu linn, Pärnu maakond 80011, tel 56 988 100 ja e-kiri info@tammistepersonal.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

  • nimi, ettevõtte nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • lisanduvad saadetud sõnumid.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute haldamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse kodulehe klienditoele päringute haldamiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik kodulehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Zone Media (zone.ee) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on kodulehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kodulehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE, NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE, KUSTUTAMINE

Isikuandmetega tutvumiseks, nõusoleku tagasi võtmiseks ning andmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@tammistepersonal.ee. Taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused saata e-kirjana info@tammistepersonal.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).