fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Enesekehtestamisoskuste koolitus

Kui panna suhtlusviisid skaalale, on ühes äärmuses jõuline ja agressiivne käitumine, mida kasutades lähtub inimene vaid oma õigustest ja soovidest, ignoreerides oma partneri soove ja õigusi. Skaala teises äärmuses on alistuv käitumine, mida kasutades lähtub inimene vaid oma partneri huvidest ja õigustest ning ignoreerib enda soove ja õigusi.

Ennast kehtestavalt käitudes võtame arvesse mõlema osapoole soove ja õigusi. Ennast kehtestava käitumise kaudu loome häid, teiseteise mõistmisel põhinevaid koostöösuhteid.

Nii väljendame oma vajadusi, mõtteid, tundeid ning seisame oma õiguste eest, arvestades samal ajal ka partneri soovide ja õigustega.

MILLISTES SITUATSIOONIDES VAJAME ENESEKEHTESTAMISOSKUST?

  • IGAPÄEVASED ÄRISITUATSIOONID – kui mängus on raha, võivad ka huvid olla vastandlikud. Pikaajaline koostöö on võimalik saavutada vaid siis, kui arvestatakse oma partneri huvidega.

  • ETTEVÕTTESISENE VÕIMUHIERARHIA – nn juhi-alluva suhted, kus juhtidel on sageli soov oma sõna jõuliselt maksma panna. Head töösuhted saavutatakse, kui mõlemad osapooled väljendavad oma ootuseid, soove ja õiguseid ning arvestavad teise poolega.

  • KEELDUMISED JA KOMPROMISSID – äraütlemised ja kompromisside tegemised on sagedased konfliktide allikad. Seetõttu on oluline, et mõlemad osapooled oskaksid ennast kehtestada ning väljendada oma ootuseid ja soove, või viisakalt ja teist poolt arvestavalt keelduda.

TULEMUS JA ÕPIVÄLJUND

  • Õpitakse mõistma enesekehtestamise olemust ja vajalikkust;
  • läbi eneseanalüüsi mõistavad osalejad, millistes olukordades kalduvad nad olema agressiivsed ja millistes alistuvad;
  • õpitakse käituma ennast kehtestaval viisil, mis loob võitja-võitja suhteid;
  • õpitakse suhtlemisoskusi, mis aitavad hoida suhetes avatust ja tasakaalu;
  • õpitakse ütlema “ei” ja toime tulema manipuleerimisega.

    Soovitame lisaks kahepäevasele koolitusele planeerida jätkukoolitust, kus saaks õpitud uusi suhtlemisoskusi kinnistada.

SIHTGRUPP

Juhid ja tippspetsialistid, kes peavad tööeesmärkide saavutamiseks olema nõudlikud ja järjekindlad, kuid hoidma samas häid suhteid meeskonnakaaslaste, kolleegide ja koostööpartneritega.

MEETOD

Enesekehtestamisoskuste treeningud on kahepäevased videotagasisidega suhtlemistreeningud, milles lühikesed interaktiivsed teoreetilised teemade käsitlused vahelduvad erinevate praktiliste harjutustega. Esimesel koolituspäeval harjutame kontakti ja usaldussuhte loomist ning teisel päeval erimeelsuste lahendamist.

Miks on hea kasutada videotagasisidega koolitust?

Videoanalüüs annab osalejatele
kolmekordse tagasiside, mis koosneb iseenda soorituse analüüsist, teiste osalejate tagasisidest ja suhtlemistreenerite kommentaaridest. Videoharjutusi analüüsides on võimalik pöörata tähelepanu suhtlemist mõjutavatele olulistele nüanssidele, mis loovad tegeliku tulemuse, kuid mida tavasuhtluses ei pruugita märgata.

Koolitus on sobiv kuni 14 osalejaga grupile. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

Koolitajad

Suhtlemistreenerid Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann kellel on pikaajaline kogemus suhtlemisoskuste arendamisel ja videotreeningu metoodikaga koolituste läbiviimisel.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.