fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Eelvalik

Eelvaliku teenus on väga paindlik ning seda saame kohandada täpselt teie vajadustele sobivaks. 

Eelvaliku protsessi eesmärgiks on säästa klientide aega, mis kulub otsingu algetapil erinevatele tehnilistele toimingutele, CV-de analüüsile ning kandidaatidest esmase mulje loomisele. Koostöö algul kaardistame koos kliendiga vajalikud tegevused värbamisprotsessi läbiviimiseks. 

Eelvalik - Tammiste Personalibüroo

Ajaline kestvus:  2–5 nädalat

Kellele sobib?:  Kliendile, kes soovib värbamisprotsessis ise rohkem kaasas olla või vajab ajasäästlikku lahendust kandidaatide leidmiseks.

EELVALIKU PROTSESS

Tammiste ikoon 03 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Koostöökohtumine
Ametiprofiili täpsustamine
Pakkumise esitamine

Tammiste ikoon 08 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Lepingu sõlmimine

Tammiste ikoon 04 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Kuulutuste avaldamine

Tammiste ikoon 01 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Eelvalik: telefoniintervjuu
või lühivestlus Teamsis

Tammiste ikoon 02 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Taustauuring

Tammiste ikoon 03 - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

Kuni 8 kandidaadi esitlemine
Otsuse tegemine

EELTÖÖ – Koostöös kliendiga kaardistame värbamisprotsessi läbiviimiseks vajalikud tegevused. Samuti täpsustame ametikoha profiili, kus on kirjas positsiooni vastutusvaldkonnad ja kohustused, tööks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning ootused sobivale isiksusele/inimtüübile.

OTSING – Eelvaliku protsessis kasutame kandidaatide leidmiseks avalikku otsingut, mille raames avaldame töökuulutused meie koduleheküljel, tööportaalides, suhtleme kutse- ja kõrgkoolidega ning kokkuleppel kasutame ka tasulist meediat avatud positsiooni kuulutamiseks.

HINDAMINE – Viime CV põhjal sobivateks osutunud kandidaatidega läbi lühiintervjuud, kus tutvustame teie ettevõtet, kaardistame kandidaadi eelneva töökogemuse ning hindame kandidaadi suhtlemis- ja keeleoskust. Lisaks kogume informatsiooni lõppkandidaatide varasema töösoorituse kohta ning helistame 1–2 soovitajale, kes on kandidaadiga koos töötanud kas kolleegi, koostööpartneri, juhi või alluvana. Lisaks on võimalik soovi korral tellida lisateenuseid kandidaatide hindamiseks, sh testimist ja fokuseeritud intervjuud.

LÕPPVALIK – Esitame kliendile kuni 8 potentsiaalse kandidaadi CV-d koos lühikokkuvõttega. Lühikokkuvõte annab informatsiooni värbamispartneri tähelepanekutest suhtlemisel kandidaadiga ning CV analüüsi. Vajadusel toetame kandidaatidega lõppkohtumiste korraldamist, kuid kohtumistel ise ei osale.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.