fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Hindamine

Hindamise eesmärgiks on pakkuda kliendile professionaalset abi huvipakkuva kandidaadi võimete, isiksuseomaduste ja käitumisviiside hindamiseks. Konsultandi poolt kirjutatud põhjalik eksperthinnang aitab otsustada, kas kandidaat on antud ametikohale sobiv.

Tammiste Personalibüroo - kandidaadi hindamine

Miks on kandidaatide põhjalik hindamine vajalik?

 • Inimesed erinevad tööalase produktiivsuse osas – mida keerukama ja suurema vastutusega tööga on tegemist, seda olulisemat mõju avaldavad töö tulemustele töötaja isikuomadused;
  Inimesed erinevad võimekuse ja andekus poolest. Võimekus on peamine tööalast sooritust mõjutav individuaalsete erinevuste allikas. Enesekindlus, soov ja ambitsioon pole piisavad tööalaseks edukuseks;

 • Inimesed väärtustavad erineval määral töö huvitavust. On leitud, et kolmandik tööjõust eelistavad tööd, mis eeldab minimaalset vaimset pingutust ja vastutust ning eelistavad pühendada aega ja tähelepanu pigem lähisuhetele ning hobidele;

 • Inimesed erinevad selle poolest, millist juhtimisstiili nad eelistavad ja vajavad. Paljud inimesed eelistavad omada tegevuses võimalikult palju vabadust ning on sellise juhtimise all kõige edukamad. Teised aga vajavad täpset ja selgesõnalist juhendamist ja kontrolli;

 • Inimesed erinevad sotsiaalsete kontaktide vajaduse osas. Kui palju suhtlemist nad vajavad, et nad oleksid oma tööga rahul?

 • Inimesed erinevad pühendumise ja lojaalsuse määra poolest. Töötaja käitub “omanikuna” versus “töö tehtud ja kaelast ära” ehk olenemata sellest, milline on tulemus või kuidas läheb ettevõttel.

Hindamist on hea kasutada: 

 • Kui olete ise konkursi läbi viinud, jõudnud lõppvalikuni ning kaalute 2–3 kandidaadi vahel;
 • Ettevõtte sisekonkursi läbiviimisel;
 • Karjääri planeerimisel;
 • Oma töötajate potentsiaali hindamisel ja rotatsiooni planeerimisel.

Kandidaatide hindamiseks kasutame:

 • fokusseeritud intervjuud, mille käigus selgitame välja kandidaatide töökogemuse ja kompetentsid ning hindame kandidaadile omaseid käitumis- ja mõtlemisviise, mis võimaldavad prognoosida tema toimetuleku edukust tulevasel ametikohal.

 • professionaalseid võimete-, isiksuseomaduste- ja käitumisteste, mis aitavad hinnata positsiooni profiilile vajalike omaduste ja oskuste olemasolu ning kandidaate mõõdetavate omaduste põhjal omavahel võrrelda.

 • taustauuringut, mille käigus võtame ühendust 2–3 soovitajaga, kes on kandidaadiga koos töötanud kas kolleegi, koostööpartneri, juhi või alluvana. Oluline on saada võimalikult objektiivne ettekujutus kandidaadi igapäevasest suhtumisest töösse, töökaaslastesse ja püstitatud eesmärkide saavutamisse.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.