fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Sihtotsing

Sihtotsing on värbamisprotsess, mille käigus kaardistame täpselt tööandja vajaduse positsiooni täitmiseks ning võimalikud valdkonnad ja ettevõtted, kust sellise kompetentsiga kandidaate leida võib. Seejärel võtavad meie värbamispartnerid ja -assistendid ühendust profiililt sobivate kandidaatidega, et neile värbavat ettevõtet ning tööpakkumist tutvustada ja konkursile osalema kutsuda. Sihtotsingu eeliseks on jõudmine ka nende kandidaatideni, kes ise aktiivselt tööturul uut kohta otsimas ei ole.

Sihtotsing - Tammiste Personalibüroo

Ajaline kestvus: 3–6 nädalat

Kellele sobib?: Sihtotsing sobib ettevõtetele, kes ei soovi töökuulutusi meedias ja tööportaalides avaldada või soovib uut inimest leida konfidentsiaalselt. Samuti värbamisel valdkondades, milles töötajad aktiivselt tööd ei otsi. Valdav osa tippjuhtide otsingutest on sihtotsingud. 

SIHTOTSINGU PROTSESS:

EELTÖÖ – Sihtotsingule eelneb põhjalik eeltöö, mille jooksul täpsustame koostöös kliendiga värbamisprotsessi ülesehituse, kaardistame ettevõtte vajadused ning täpsustame ametikoha profiili, kus on kirjas positsiooni vastutusvaldkonnad ja kohustused, tööks vajalikud teadmised, oskused ja kogemused ning ootused sobivale isiksusele-inimtüübile. Põhjalik eeltöö on sihtotsingu õnnestumiseks väga oluline. .

OTSING – Otsime kandidaate meie mahuka Talendipanga, suhtevõrgustike ning kontaktisikute soovituste kaudu. Lisaks kaardistame ettevõtted, kus otsitavat kompetentsi võiks leiduda ning teeme otsepakkumisi konkreetsetele inimestele. Informatsiooni kandidaatide kohta oleme saanud varasemate konkursside kaudu.

HINDAMINE – CV ja lühiintervjuu põhjal profiililt sobivateks osutunud kandidaatidega viime läbi fokuseeritud intervjuud kandidaatide töökogemuse ja kompetentside väljaselgitamiseks. Intervjuul hindame kandidaadile omaseid käitumis- ja mõtlemisviise, mis võimaldavad prognoosida tema toimetuleku edukust tulevasel ametikohal. Hindamaks kandidaatide isiksuse omadusi kasutame ka erinevaid teste, mille kasutamiseks omavad meie värbamispartnerid ja -assistendid professionaalset väljaõpet. Samuti suhtleme kandidaatide soovitajatega. Helistame 2–3 soovitajale, kes on kandidaadiga koos töötanud kas kolleegi, koostööpartneri, juhi või alluvana. Oluline on saada võimalikult objektiivne ettekujutus kandidaadi igapäevasest suhtumisest töösse, töökaaslastesse ja püstitatud eesmärkide saavutamisse.

LÕPPVALIK – Esitame kliendile 2–4 kandidaati ametikohale, kelle hulgast saab teha valiku. Enne kohtumist edastame kokkuvõtted kandidaatide intervjuude ja testide tulemuste kohta. Kokkuvõte annab olulist lisainformatsiooni kandidaadist ning võimaldab langetada läbimõeldud otsuse. Samuti osaleme lõppkohtumistel iga esitatud lõppkandidaadiga, et klienti lõppvaliku tegemisel toetada.

GARANTII – Anname oma tööle garantii (4–12 kuud vastavalt ametikohale).

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.