fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Täisotsing

Kas soovid leida enda tiimi uue liikme, kellel oleks õiged oskused, kes sobituks olemasoleva meeskonnaga ning kes aitaks ettevõttel areneda, kuid ei tea, kust alustada? Soovid, et värbamine oleks kiire, tõhus ja sujuv, aga endal selleks ressurss puudub?

Meie kogenud värbamispartnerid juhivad täisotsingu teenuse puhul kogu värbamise protsessi ise, et sina saaksid keskenduda lõppvaliku tegemisele.

Ajaliselt tuleks arvestada alates koostöölepingu sõlmimisest kuni otsuse tegemiseni umbes 8 nädalat.

Värbamine, täisotsing

MILLINE ON MEIE TÄISOTSINGU VÄRBAMISE PROTSESS?

Tammiste_ikoon_-03

EELTÖÖ

Aitame sul läbi mõelda, millist inimest sinu ettevõte vajab ning mis tagab täidetaval ametikohal edu. Selleks külastame sinu ettevõtet enne täisotsingu algust, et tutvuda töökeskkonna ja inimestega. Lisaks koostame sinuga koostöös põhjaliku ametikoha profiili, milles kirjeldame täidetavad tööülesanded, vajalikud oskused, isikuomadused ja mida sinu ettevõtte saab uuele kolleegile omalt poolt pakkuda.

Kui omavahelised kokkulepped tehtud, allkirjastame koostöölepingu ning alustame otsinguga.

OTSING

Täisotsingu puhul kasutame avalikku otsingut kombineerituna sihtotsinguga, et erinevate viisidega jõuda kõige õigemate inimesteni.

Avaliku otsingu tarbeks loome värbamiskampaania. Koostame kampaania sõnumi ning visuaalse lahenduse, mille sinuga enne avaldamist kooskõlastame. Peamiste kanalitena kasutame Tammiste Personalibüroo kodulehel olevat maandumislehte ja uudiskirja, sotsiaalvõrgustiku kanaleid ning sinuga kokkuleppel ka erinevaid tasulisi kanaleid.

Sihtotsingu raames kutsume konkursile sobivaid kandidaate Tammiste Talendipangast, erinevatest andmebaasidest, infokanalitest ja oma kontaktvõrgustiku soovituste kaudu. Nii jõuame potentsiaalsete kandidaatideni, kes hetkel ise aktiivselt tööpakkumisi ei pruugi jälgida.

Tammiste_ikoon_-04
Tammiste_ikoon_-02

HINDAMINE

Kandidaadi sobivust sinu tiimi ja pakutavale ametikohale hindame täisotsingus läbi fokusseeritud intervjuude, erinevate testide ja suhtluse soovitajatega. 

Fokusseeritud intervjuu viime läbi selleks, et välja selgitada kandidaadi motivatsioon, ootused, töökogemus ja kompetentsid. Lisaks hindame vestlusel kandidaadile omaseid käitumis- ja mõtlemisviise, mis võimaldavad prognoosida tema edukust sinu meeskonnas ja uues rollis.

Kasutame erinevaid teste hindamaks kandidaadi kiirust/täpsust, vaimset võimekust, isiksuseomadusi, motivatsiooni ja omaseid käitumisviise. Testid võimaldavad kandidaate võrrelda konkreetselt mõõdetavate omaduste alusel.

Taustakõnede raames helistame 2-3 soovitajale, kes on kandidaadiga koos töötanud kas kolleegi, koostööpartneri, juhi või alluvana. Oluline on saada võimalikult objektiivne ettekujutus kandidaadi igapäevasest suhtumisest töösse, töökaaslastesse ja püstitatud eesmärkide saavutamisse.

LÕPPVALIK

Täisotsingu protsessis esitame sulle kuni 4 kandidaati, kelle seast saad otsustada, kellega soovid kohtuda. Enne kohtumisi koostame kokkuvõtted intervjuude, testide ja taustakõnede kohta. Kokkuvõte annab sulle olulist informatsiooni kandidaadi kohta ja aitab langetada läbimõeldud otsust. Meie värbamispartnerid osalevad samuti kohtumistel kandidaatidega, et toetada sind uue kolleegi valimisel.

Tammiste_ikoon_-07
Tammiste_ikoon_-06

GARANTII

Anname oma tööle sõltuvalt ametikohast 4-12 kuulise garantii. See tähendab seda, et kui kokku lepitud aja jooksul selgub, et meie leitud töötaja ei vasta koostöölepinguga fikseeritud nõudmistele, otsime sulle ilma lisatasuta uued kandidaadid. Meie eesmärk on luua pikaajaline ja õnnestuv koostöösuhe ning panustame sellesse põhjalikult.

Kliendid meist

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Personaliotsingu teenuse hind sõltub otsingu keerukusest ja ootustest uuele töötajale. 

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.