fbpx

Tippjuhi üksildus

Autor: Tõnu Lehtsaar

Kui töötasin Tartu Ülikooli õppeprorektorina, tundsin end üksikumana kui kunagi varem. Arvasin, et see on eraasi, kuid märkasin, et teised tippjuhid puutuvad kokku sama probleemiga. President Lennart Merit ETVs meenutades ütles Mart Siimann, et kord olla Meri talle kurtnud, et tunneb end väga üksikuna. Kui seati ametisse omaaegne peapiiskop Jaan Kiivit, siis Soome ametivend tervitas teda üksildaste klubisse astumise puhul. Juhtide suhtlemiskoolitusi läbi viies olen sageli hämmeldunud, kui üksildased on tugevad ja säravad isiksused. Tundub, et mida kõrgem ametikoht, seda suurem on üksildus.

Ma ei arva, et üksildus on teadliku valiku tulemus. Pigem on see olukordade ja isiksusejoonte kokkusattumise tulemus. Juhiks ei saa igaüks. Meie konkurentsitihedas maailmas peab juht olema võimekas ja tugev isiksus. Olen tähele pannud, et suurtel isiksustel on kolm ühist tunnust. Esiteks on nendel elu ja asjade kohta olemas isiklik arvamus. Teiseks käivad suured isiksused oma eripära ja isikliku arvamusega suurele osale ümbritsevatest inimestest närvidele. Kolmandaks on isiksused sisemas üksildased inimesed. Seega tõsiasi, et juhiks tõusevad sageli just isiksused, koondab üksildased tippu. Samas on tippjuhi üksildusel üldinimliku üksildusega võrreldes oma eripärad.

Inimesel on kaks vastandlikku vajadust: suhtlemine ja privaatsus. Suhtlemisvajadus leiab rahulduse, kui tekib teistega ühine tähendus – me saame asjadest ühte moodi aru või mõistame erinevaid arusaamasid. Privaatsusvajadus väljendub soovis olla omaette iseenda päralt, otsustada kas ja millal suhelda, juhtida oma aega. Juht on sunnitud sageli suhtlema siis kui ta ei taha või ta pole selleks valmis. Koju helistamine, isiklikest kavatsustest ootamatuste tõttu loobumine, ülepinge – kõige selle vastu seistes juhtub seda ikkagi. Tekib olukord, kus tuleb pidevalt anda, ent kogumise aega pole. Väliselt särava suhtlemise taha varjub sageli sisemise tühjuse tunne.

Üldlevinud on arvamus, et rikkad ei taha vaestega suhelda, targad rumalatega ja edukad edututega. Arvatakse, et barjääre ja vahesid ehitab tugevam pool, kannatab kehvem pool. Kes ehitab üksilduseseina juhi ümber, kas juht ise? Arvan, et seda teevad just alluvad ja kõrvalseisvad inimesed, kes ei taha juhti endale lähedale lasta. Miks? Sellepärast, et juhti projetseeritakse oma alateadlikud ihaldatud isiksusejooned. Näiteks meeldib juhti näha targana, otsustuskindlana, ausana, edasivaatavana otsekui teise, pea täiuslikku maailma kuuluvana. Juhile liiga lähedale pääsemist tegelikult kardetakse, sest kardetakse ideaalpildi purunemist ja lihtsalt inimese nägemist.

Üksildust on mitut sorti. Meie üksiolemine võib puudutada nii tunnet, reaalset inimsuhete puudumist kui ka eksistentsiaalset üksiolemist, kus me ei oska enda jaoks vastata elu põhiküsimustele. Kogu oma mitmekesisuses leeveneb aga üksildus, kui inimesel on olemas usaldusväärsed lähisuhted. Perekond on tähtis. Mulle jättis sügava mulje, kuidas Siim Kallas väärtustas Tähelaeva saates just perekonda, kes aitas tal keerulistel ja hüljatuse aegadel püsti püsida. Mis seal salata, juhtidena maksame oma töö eest just ennekõike lähisuhetega. Tekib suletud ring, milles töötamiseks on vaja lähedaste tuge, ent seesama töö hävitab lähisuhted.

Juhi üks ülesandeid on olla visionäär, vaadata kaugele ette ja näha seda, mida teised veel ei näe. Suhteliselt lihtne on ehitada õhulosse, kirjeldada nendes oma paremaid lootusi ja vajadusel neid ka maha müüa. Juba vanal ajal öeldi, et rahvas tahab tsirkust ja leiba ning vaatemänguline tulevikumudel võib olla köitev. Palju tõsisem on aga tõene tulevikuvaade.

Faktipõhine, intuitsioonist toetatud ja oma veendumustega kaetud arusaam homsest, mis viib tulevikkuvaatava vastutustundliku käitumiseni. Miskipärast on seesugust visiooni raske teistega jagada. Suured visionäärid on üksinda. Kuulajad ei taha saada nendeks, kelleks nad võiksid saada. Tagorel on ilus lugu sellest, kuidas kuningas seisatub kerjuse ees ja ütleb, et soovi, mida Sa tahad ja ma teen Sulle, mis see ka poleks. Kerjus palub kuningat, et ta käsiks rahvast rohkem annetada.

Olen juhtimise üle mõtiskledes jõudnud järeldusele, et inimese side organisatsiooniga väljendub kolmes funktsioonis. Need on arvamine, tegemine ja vastutamine. Teatud juhtudel võib üks nendest üle võimenduda. Oleme ilmselt kokku puutunud nendega, kes ainult arvavad kõigi ja kõige kohta, ent ise ei tee midagi ega vastuta millegi eest. On neid, kes teevad omamata isiklikku arvamust ja lükates vastutuse teistele. Juhi jaoks on vastutusel suurim osakaal. Tema vastutab selle eest, kui kõik on õigesti arvanud ja oma parima teinud, et asi tervikuna välja tuleks ja tööle hakkaks. Juht on üksildane, sest teised võivad teha ja arvata, juht aga vastutab terviku eest.

Tippjuhi üksildust võib pidada varjatud üksilduseks. See üksilduse liik iseloomustab tööle keskenenud inimesi, kes ei pööra oma üksildusele otsest tähelepanu. Probleemidena nähakse halvenevat tervist, purunevaid suhteid või väljajäämist emotsionaalselt olulistest otsustest. Seega tegeletakse sageli sümptoomidega, mitte põhjustega.

Mida siis teha üksilduse kui põhjuse ohjamiseks? Siinkohal tuleks nimetada, et kuigi emotsionaalselt pigem ebameeldiv, ei ole üksildus ühetähenduslikult negatiivne nähtus. Enese leidmine, asjade läbimõtlemine, endale kindlaks jäämine, visiooni järgimine, tipus püsimine – need on väärtused, mille hinnaks ja saavutamise vahendiks on sageli üksildus. Kui aga üksildus rõhub ja segab toimetulekut, ei lase toimuvas mõtet näha, siis on tegemist tõsise probleemiga. Aitab enese vajalikuks tegemine kellelegi, lähisuhete hoidmine. Kui üksi ei jõua, siis on loomulik pöörduda abi järele. Meie sügavam vajadus pole üksildus, vaid lähedus. Lähedus nõuab reegleid, et me üksteist ära ei tallaks ja ühiseid eesmärke ellu suudaksime viia.

Olen enda jaoks mõned nendest reeglitest sõnastanud tippjuhi kümne käsuna.

  • Sina pead arvestama, et tipus olemise hind on üksildus, kuna tipus ollakse üksinda.
  • Sina ei pea mitte tänulikkust ootama, vaid Sa pead tegema, mis on Su kohus.
  • Sina pead arvestama, et pole olemas üdini häid ja halbu inimesi, vaid et ingel ja saatan ühteaegu igas inimeses elavad. Sina saad ingli elule äratada.
  • Sina pead teadma, et edu kuulub meile, läbikukkumised on aga Sinu omad.
  • Sina pead valvas olema, et kui Sulle hakkab tunduma, et Sa oled asendamatu, siis on aeg hakata kohvreid pakkima.
  • Sina ei pea mitte ainult seda kuulama, mida kaaslased ja alamad ütlevad, vaid ka seda suutma mõista, mida nad ütlemata jätavad.
  • Sina pead teadma, et see, kes Sa oled, loob selle, mida Sa teed.
  • Sina pead ikka selle peale mõtlema, et kui orus tõstab inimene käe, siis näevad seda vähesed. Kui aga keegi tõstab mäe otsas käe, siis paistab see paljudele.
  • Sina ei pea mitte imet ja juhust alahindama.
  • Sina ei pea mitte oma hinge oma ametile maha müüma, sest Sina oled Sina ja amet on amet.

 

Loe veel:

Kas uus juht suudab muudatusi ellu viia?
Kuidas kujuneb arvamus teisest inimesest?

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.