fbpx
tammmiste, värbamine, koolitus

Kadi Kuuskmann

Kadi on partneriks erinevatele ettevõtetele ja organisatsioonidele tippspetsialistide ja juhtide valikuprotsessis. Ta aitab kaardistada ettevõtte vajadusi ning toetab juhte loodava ametikoha profiili loomisel, kogu värbamisprotsessi läbiviimisel ja teadliku valiku tegemisel. 

Tammiste Personalibürooga liitus Kadi 2006. aastal, alustades Sirje kõrval assistendina. Õige pea jätkas Kadi värbamispartnerina ning alates 2008. aastast ka koolitajana.

„Õigete inimeste leidmisel on minu jaoks oluline mõista klienti sügavamal tasandil –  mis on see, mis tagab edu just selles meeskonnas? Värbamisprojekti algul otsin lisaks vastuseid küsimustele: Millised inimesed ettevõttes töötavad ja kes nende sekka sobib? Milline on ettevõtte töö- ja juhtimiskultuur? Millised on juhi väärtused ja kuidas need igapäevatöös väljenduvad? Millised on arenguplaanid? jne.“

Kadi on õppinud Tallinna Ülikoolis psühholoogiat ja spetsialiseerunud organisatsioonipsühholoogiale. 

Professionaalset arengut on kogemuse kõrval toetanud mitmed väljaõpped, nagu näiteks õpingud EBS`i Personalijuhtide arenguprogrammis, suhtlemistreenerite väljaõppes ning DiSC Profile sertifitseeritud konsultant-koolitajaks õppides.

Kadi on loonud õnnestuva töösuhte:

 • International technology company – CEO
 • Skepast&Puhkim OÜ – planeeringute üksuse juht; keskkonnakorralduse üksuse juht; keskkonnaekspert; sotsiaalmajanduslike mõjude hindaja
 • Roche Eesti OÜ – teenusmudelite partner
 • Floreana OÜ – tööjuht
 • Infovara OÜ – äriklientide müügijuht
 • Profab Houses AS – müügi tehnilise toe spetsialist
 • Roche Eesti OÜ –  finants- ja tugiteenuste üksuse juht 
 • Karjamõisa OÜ – tootmisjuht; kvaliteedispetsialist
 • Indetek OÜ – toitlustusseadmete projekteerija
 • OSHINO Electronics Estonia OÜ – projektihaldur
 • Post11 OÜ – tarneahela juht; laojuht
 • Bauhof Group AS – ärianalüütik
 • Metsä Wood Eesti AS – personalijuht, tootmisjuht
 • Security Software OÜ – projektijuht
 • Roni REM AS – tegevjuht
 • Jolos OÜ – projektijuht


Kolleegid Kadist:

Kadi on koos meiega tipptegijaks kasvanud  Ta on alati ettevõtte arengule pühendunult kaasa aidanud. Just tema poole pöördub Sirje siis, kui ei oska või ei julge teha olulist otsust. Kadi oskab hästi kuulata ja küsida sügavaid küsimusi. Tal on asjade kohta alati oma arvamus, mis lisab meie aruteludesse sisukust ja uusi vaatenurki. 

Kolleegina on Kadi väga soe ja toetav, olles eeskujuks noorematele. Muidugi meeldib meile Kadi mõnus huumor. Klientide rahulolu on Kadile väga oluline. Sama oluline on, et tööle läinud inimesed oleksid rahul tehtud muudatusega. Tema oskus inimesi avada ja mõista  toovad koostöösuhetesse usaldust ja austust.

Kadi on psühholoogi haridusega, väljaõppe läbinud koolitaja-suhtlemistreener ja DiSC Profiilile tuginevate meeskonna päevade koolitaja. 

Meeskondade ja juhtimisalaste koolituspäevade ning arenguprogrammide koolitajana on Kadi fookus mõjusate suhtlemisoskuste arendamisel. Olgu tegemist keeruliste vestluste juhtimisega, enesekehtestamis- või koostööoskuste arendamisega, väärtuspõhise juhtimise rakendamise või tagasiside andmise oskusega – Kadi läheneb neile suhtlemisoskuste kompetentsi arendamise kaudu. 

Kadi on koolitajaks kasvanud Tammiste Personalibüroos. Olles partneriks ettevõtete ja organisatsioonide juhtidele, sünnivad uued koolitusprogrammid ja -teemad, mis tulenevad  klientide vajadustest. Kadi on esinenud ja viinud läbi töötubasid erinevatel konverentsidel. Ta on Gordoni Perekooli koolitaja, viies alates 2018. aastast läbi lapsevanemate efektiivse suhtlemise koolitusi, mis kestavad ühele grupile 8 nädalat.  

Koolitajana on Kadi jaoks enda pidev areng oluline ning enesetäiendamine, teemade uurimine ja laiendamine on läbi uudishimuliku olemuse talle väga omased. Mitmeid Tammiste Personalibüroo koolitusi teevad Kadi ja Sirje koostöös. 

„Suhtlemistreeneri ja koolitajana väärtustan personaalset lähenemist igale meeskonnale. Iga koolitusprogramm saab alguse hetkeolukorra kaardistamisest ning programmi alustalaks on eesmärk, millist muutust peab koolitus kaasa tooma? Kui on eesmärk ja siht, saab valida tee, kuidas sinna jõuda!

Koolitajana naudin kogu protsessi. Ettevalmistusfaasis programmi ja materjalide loomist, koolituspäeval grupiga töötamist. Iga grupp on erinev ja samas nii eriline ning see on põnev! Eriti naudin arenguprogramme, kus koolitajana on võimalus olla osalejate kõrval pikema koolitustsükli ajal ning olla neile kaasteeliseks uute (suhtlemis)oskuste omandamisel.“

Kadi peamised koolitusvaldkonnad:


Kadist koolitajana: 

Kadi on uudishimulik, uuendusmeelne ja valmis end pidevalt arendama. Ta ei lähe ühtegi koolitust tegema põhjaliku ettevalmistuseta. Koolitustel loob ta alati mõnusa õhkkonna, kus meeskonnad oma koostöösuhteid avatult arutavad ja uusi oskusi rõõmuga õpivad. 

Kadi koostöö Sirjega on nii hea, et nad lõpetavad teineteise lauseid ja mõistavad teineteist pilgust. Seda tänu nende omavahelisele ausale ja avatud suhtlemisele. Just sellisest suhtlusest saavad osa ka Kadi kliendid – ta töötab nende heaks, ausalt ja südamega. Kadi teeb alati rohkem kui peab.

Kadi läbitud koolitused ja litsentsid:

Koolitustel osalejad Kadist:

Mul oli suurepärane võimalus korraldada Tammiste Personalibürooga oma meeskonnale värbamisalane koolitus, kus koolitajaks oli Kadi. Koolitust oli väga tore ette valmistada, sest Kadi oli teemade käsitluses põhjalik ja suurt tahet täis viia meile läbi tõhus koolitus. Koolitusel lõi ta pingevaba õhkkonna ja pani osalejad mängleva kergusega kaasa rääkima. Hindan väga Kadi avatust, julgust ja paindlikkust. Samuti positiivsust ning oskust meeskonnaga suhelda. Meeldis Kadi oskus viia läbi grupitöid ja arutelusid, kus saime läbi praktiliste näidete häid nippe edaspidiseks. Mulle meeldis väga teha Kadiga koostööd ning loodan, et teeme seda ka edaspidi!

– Katre Zirel
Põhja-Eesti Regionaalhaigla õendusdirektor

Koolitus oli väga intensiivne ja interaktiivne. Kõik teooria jupid sai praktikas kohapeal paaristööna läbi harjutada, et teadmine paremini kinnistuks. Koolitajad Kadi ja Sirje suutsid väga hästi kogu päeva tähelepanu üleval hoida. Tiimitöö kahe koolitaja vahel oli super. Ei ole varem näinud, et koolituspäeva viivad läbi 2 koolitajat, kes nii hästi omavahel sobivad ja väga hästi täiendavad”   

– Eesti Kaitsevägi
Arenguvestluste koolitusel  osaleja

Mulle nii meeldis meie ühine koolituspäev, Kadi sai kohe meist aru ja rääkis terve päeva meiega ühte keelt!

– Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Õendusjuhtide koolituspäeval osaleja

Meie koolitusele seatud eesmärk oli meeskonnaga üksteist paremini tundma õppida ja selleläbi edendada koostööd. DISC koolitus andis selleks suurepärase võimaluse. Saime teada, kui väärtuslik on omada erineva profiiliga inimesi meeskonnas, kuidas üksteist paremini mõista ning miks ja kuidas kohandada oma käitumist vastavalt kolleegi profiilile. Koolitaja Kadi oli hästi avatud ja professionaalne ning oskab väga hästi osalejaid kaasata.

– Piret Kask
Circle K Eesti Personalidirektor

Kadi Kuuskmann

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.