fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Konfliktide lahendamine ja vahendamine

Arusaamatused ja erimeelsused on meie igapäevaelu osa. Oluline on teadmine, kuidas nende olukordadega toime tulla nii, et need ei areneks konfliktideks.  Sellel koolitusel on fookuses konfliktide ennetamiseks, lahendamiseks ja vahendamiseks vajalike suhtlemisoskuste arendamine.

EESMÄRK

Koolituse eesmärgiks on õppida mõjusate suhtlemisoskuste rakendamise kaudu toime tulla erinevate konfliktsituatsioonidega nii, et need ei kahjustaks inimeste omavahelisi suhteid ning säiliks lugupidav ja austav suhtumine partnerisse.

KOOLITUSE TEEMAD JA ÕPIVÄLJUND

  • Osalejad on eneseteadlikumad olles analüüsinud enda isiksust, käitumist, hoiakuid ja väärtusi, mis mõjutavad konfliktsituatsioonidega toimetulekut;
  • on tekkinud mõistmine konfliktide ennetamise võimalikkusest ja vajalikkusest;
  • osalejad on harjutanud erimeelsuste lahendamiseks vajalikke suhtlemisoskusi, sh kontakti loomine, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine;
  • on süvenenud arusaam, et tulemusliku ja pingevaba koostöö aluseks on omavaheline usaldus, selge ja lugupidav suhtlemine ning selgete kokkulepete tegemine.

SIHTGRUPP

Erineva taseme juhid ja tippspetsialistid ning meeskonnad, kus tulemuste saavutamiseks on vajalik omavaheline inimlik usaldus ja tõhus koostöö.

Grupi optimaalne suurus 8-14 osalejat. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

MEETODID

  • 1-päevane praktiline koolitus kus interaktiivsed lühiloengud vahelduvad praktiliste harjutustega;
  • 2-päevane videotagasisidega treening rõhuga suhtlemisoskuste harjutamisel kahe suhtlemistreeneri läbiviimisel.

 

Miks on hea kasutada videotagasisidega koolitust?

Videoanalüüsi kaudu saavad osalejad 3-kordse tagasiside: nad analüüsivad iseenda sooritust, saavad tagasisidet teistelt osalejatelt ja koolitajatelt/suhtlemistreeneritelt. Videoharjutusi analüüsides on võimalik pöörata tähelepanu suhtlemist mõjutavatele olulistele nüanssidele, mida tavasuhtluses ei pruugita märgata, kuid mis loovad tegeliku tulemuse.

Koolitajad

Suhtlemistreenerid Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann, kellel on pikaajaline kogemus suhtlemisoskuste arendamisel ja videotreeningu metoodikaga koolituste läbiviimisel.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.