fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Meeskonnatöö ja koostööoskuste arendamine

Tulemusliku koostöö aluseks on usaldus ning usaldada saad inimest, keda tunned – see mõtteviis kannab meie poolt läbiviidavaid meeskonnatöö ja koostööoskuste arendamise koolitusi.

EESMÄRK

Suurendada meeskonna ühtsustunnet, arendada omavahelist koostööd ning paremaks üksteise mõistmiseks vajalikke suhtlemisoskusi. Selle kaudu saame sõnastada ühiseid väärtusi, teha koostöökokkuleppeid ning luua ühiseid tegevusplaane. 

TEEMAD JA ÕPIVÄLJUND

Koolituspäeva(de) täpse sisu loome vastavalt meeskonna eesmärgile – millist muutust/arengut omavahelisest koostööst oodatakse.

  • Tugevneb “meie tunne“ ja soov teineteist toetada, omavahel avatult suhelda;
  • osalejad on teadvustanud koostöö vajalikkust ja mõistavad enda rolli tulemuslike koostöösuhete arendamisel;
  • tõuseb teadlikkus grupiprotsessidest ja osalejad analüüsivad nende väljendumist ning mõju oma meeskonnas;
    minu ja minu meeskonna väärtused – kuidas need väljenduvad käitumises, otsustes ja koostöös;
  • meeskonnasuhete analüüs – millised on meie tugevused ja arenguvõimalused;
  • konstruktiivse tagasiside (sh tunnustamine) andmine kui võtmetegur ausates koostöösuhetes – kuidas seda teha nii, et säiliksid head suhted;
  • osalejad sõlmivad kokkulepped edasiseks tõhusaks koostööks.

SIHTGRUPP

Kõik meeskonnad, koostööd tegevad grupid, kes soovivad omavahelist koostööd parendada/arendada. Grupi suurus: kuni 14 osalejaga meeskond. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

MEETODID

Koolitus on üles ehitatud aktiivõppe- ja loovmeetoditele. Koolitaja loob raami ja teeb sissejuhatuse igasse käsitletavasse teemasse ning seejärel saavad osalejad ülesande iseenda ja meeskonna vaatest praktilise väljundi loomiseks.

Vastavalt meeskonna eesmärgile ja täpse koolitusprogrammi ülesehitusele on koolituse kestvuseks 1 või 2 päeva.

Koolitajad

Kadi Kuuskmann ja Sirje Tammiste, kes on pikaaegse meeskonnatöö ja koostööoskste alaste koolituste läbiviimise kogemusega psühholoogid ja suhtlemistreenerid.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Meeskonnatöö ja koostööoskuste koolituse tagasiside

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.