fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Meeskonnatöö ja koostööoskuste arendamine

1- või 2-päevane koolitus

✔️ meeskonnale või koostööd tegevale grupile, kes soovivad omavahelist koostööd parendada/arendada

SUURENDA MEESKONNA ÜHTSUSTUNNET NING ARENDA OMAVAHELIST KOOSTÖÖD

Kas tunned oma meeskonnas usaldust ja turvatunnet? Seda, et võid neile ja nemad sulle toetada? Tugev „meie“ tunne on alati juhi teadliku tegevuse tulemus. Sellest ei piisa, kui ühte meeskonda on valitud toredad ja oma eriala valdavad inimesed. Usaldussuhet on vaja samm-sammult luua. Koostöö saabub alles siis, kui meeskond on saavutanud küpsuse ning üksteist usaldades julgetakse rääkida ka ebaõnnestumistest; teineteiselt abi paluda ja näidata oma haavatavust.

Tulemusliku koostöö aluseks on usaldus ning usaldada saad inimest, keda tunned – see mõtteviis kannab meie poolt läbiviidavaid meeskonnatöö ja koostööoskuste arendamise koolitusi.

KOOLITUSE LÄBINUNA SUURENEB MEESKONNAS ÜKSTEISE MÕISTMINE NING PARANEB KOOSTÖÖ

Koolituse tulemusel:

 • tugevneb „meie tunne“ meeskonnas ja soov teineteist toetada, omavahel avatult suhelda
 • oled teadvustanud koostöö vajalikkust ja mõistad enda rolli tulemuslike koostöösuhete arendamisel
 • saad aru grupiprotsessidest ning oskad analüüsida nende mõju ja väljendumist oma meeskonnas
 • tead enda ja oma meeskonna väärtusi ning kuidas need väljenduvad käitumises, otsustes ja koostöös
 • oled tiimina teinud meeskonnasuhete analüüsi ning tead, mis on meeskonna tugevused ja arenguvõimalused
 • oskad anda edasiviivat tagasisidet oma kolleegile ja tead, kuidas seda teha nii, et säiliksid head suhted
 • on sõnastatud meeskonna koostöökokkulepped ning loodud ühine tegevusplaan tõhusaks koostööks
 • oled veetnud mõnusa ja edasiviiva päeva oma meeskonnaga ja läbi selle on omavaheline koostöö paranenud

KOOSTAME JUST SINU JA SU MEESKONNA OOTUSTELE VASTAVA KOOLITUSPROGRAMMI

Vastavalt meeskonna eesmärgile ja täpse koolitusprogrammi ülesehitusele on koolituse kestvuseks 1 või 2 päeva. Koolituspäeva(de) täpse sisu loome vastavalt meeskonna eesmärgile – millist muutust/arengut omavahelisest koostööst oodatakse.

Meeskonnakoolitus on üles ehitatud aktiivõppe- ja loovmeetoditele. Koolitaja loob raami ja teeb sissejuhatuse igasse käsitletavasse teemasse ning seejärel saavad osalejad ülesande iseenda ja meeskonna vaatest praktilise väljundi loomiseks.

Meeskonna ja koostööoskuste koolituspäevadel saavad osalejad tööalased spetsiifilised teemad kõrvale jätta ja keskenduda omavahelisele koostööle ja teineteisemõistmise suurendamisele. Ühistelt koos veedetud päevadelt lahkutakse positiivses meeleolus ja hea tundega – mul on toredad kolleegid, ma naudin nendega koos töötamist ja tahan jätkata kindlasti selles meeskonnas.

Täidame koolituspäevad erinevate teemade, arutelude ja harjutustega, mis annavad võimaluse teineteist paremini tundma õppida. Kui avame end inimestena ja kuuleme oma kolleegide mõtteid, suureneb usaldustunne. Teineteise usaldamine annab võimaluse lahendada erimeelsused ja saavutada kõikide pühendumine kokkulepitud eesmärkide täitmiseks. Kui igaüks teeb ära oma osa ja natuke veel rohkem, tulevad ka tulemused.

MEESKONNATÖÖ JA KOOSTÖÖOSKUSTE KOOLITUS ON MÕELDUD SULLE, KUI…

 • tahad saavutada edu ning oma ettevõtte ja meeskonna kasvu
 • tahad saavutada meeskonnas koostöö, kus igaüks on oluline ja meeskonnana on ka tunne, et ollakse tugevad ja koostööaltid
 • soovid, et iga meeskonnaliige on motiveeritud ja tunneb end tiimis hästi

Meeskonnana saavutad alati rohkem, kui üksi.

OLED SA VALMIS MEESKONNA KOOSTÖÖLE HOOGU JUURDE ANDMA?

Meeskonnatöö ja koostööoskuste koolituse tagasiside

Koolitajad

Meie koolitajad on pikaaegse meeskonnatöö ja koostööoskuste alaste 
koolituste läbiviimise kogemusega psühholoogid ja suhtlemistreenerid.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.