fbpx

Sirje Tammiste

Sirje on ettevõtte looja ja juht, kes igapäevaselt ka klientide heaks töötab. Sirje vastutab tippjuhtide ja juhtkonna liikmete värbamisprojektide õnnestumise eest. 

Sirje loob klientidega usaldusel põhinevad pikaajalised koostöösuhted.  Ta on ta värvanud juhte väga erinevatesse valdkondadesse – haiglatesse, koolidesse, ravimifirmadesse, ülikoolidesse, tootmis- ja ehitus ettevõtetesse, jne. On loomulik, et paljud värvatud juhid on oma meeskonna loomisel pöördunud just Tammiste Personalibüroo poole. 

Pean enda missiooniks edendada Eestis nii juhtimis- ja värbamiskultuuri. Iseenese tarkusega juhid kaugele ei jõua, elukestev õpe ja sisemine kasv loovad juhi edukuse aluse. Olen selles sügavalt veendunud. Minu kindel seisukoht on, et iga kandidaat peaks töövestluselt lahkuma suurema teadlikkusega iseendast. Mulle on suureks väljakutseks olnud oma ettevõtte jätkusuutlik arendamine. See tähendab toimiva ja hästi koostöötava professionaalse meeskonna loomist ja igapäevast juhtimist. Juhina lähtun ma kindlatest põhimõtetest, millest olulisim on: „ Kui teed tööd, mida armastad, pühendumise ja kirega, tuleb töö su juurde tagasi.” Kõik mu kolleegi teavad, et “meie” on alati suurem kui “mina” ning vaid väga hästi tehtud töö on tegemist väärt.”

Sirje on psühholoogi hariduse ja psühhoterapeudi töökogemusega, mida on hilisemalt täiendanud EBS-is personalijuhtimist õppides. Suhtlemistreeneri ja lahenduskeskse coachingu väljaõpe andsid talle uued oskused ja kutsed täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreenerina ning Certificated Professional Coachina (ICF). 

Tema  tööalane karjäär on seotud kahe erineva ja samas ka kattuva valdkonnaga. 11 aastat Pärnu Perenõuandla tööd juhtides ja terapeudina töötades olid tema klientideks pered, kus omavahelised suhted ei laabunud. 

Viimased 22 aastat on töötanud ettevõtetega, kes soovivad uusi töötajaid värvata ja oma meeskondi ning ettevõtteid arendada. Üha enam kohtub ta juhtidega coachina, kes enesearengut oluliseks peavad. Nii saab ta ka praegu nii psühholoogiaalaseid teadmisi ja terapeudi oskusi praktiseerida. 

Sirje on loonud õnnestuva töösuhte:

 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla – finantsjuht; ülemarst-juhatuse liige
 • Sotsiaalkindlustusamet – ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna osakonnajuhataja
 • Sami Masinakeskus OÜ – turundusjuht; eksportturgude müügijuht
 • Timberstock OÜ – tegevjuht/juhatuse liige
 • Nunne hotell – tegevjuht
 • SA Viljandi Haigla – finantsteenistuse juht; psühhiaatriakliiniku juht; juhatuse liige (somaatilise ravitöö valdkond); juhatuse liige (psühhiaatria valdkond); finantsjuht
 • Standwood OÜ – tegevjuht
 • Warmeston OÜ – tehaste juhid ja tütarettevõtte tegevjuht
 • Infovara OÜ – äriklientide müügijuht
 • Birger OÜ – tootmisdirektor
 • Pärnu Linnavalitsus – personalijuht
 • Helland Baltic OÜ – ostujuht
 • MS Balti Trafo OÜ – tooteinsenerid
 • Kolmeks AS – tarneahela juht
 • ESSVE Estonia AS – tegevjuht
 • Roche Eesti OÜ – tervishoiu innovatsiooni partner; teraapia valdkondade partnerid; digitaalse tervishoiu juht
 • Pärnu Spordikool – direktor
 • Lumbar OÜ – tegevjuht/juhatuse liige
 • Chemi-Pharm AS – tarneahela juht; äriarenduse valdkonna juht; ekspordijuht; laojuht
 • Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus – juhataja
 • Viimsi Vallavalitsus – Viimsi Kooli direktor
 • Valmos OÜ – pearaamatupidaja-finantsjuht
 • Eesti Lennuakadeemia – õppeprorektor
 • Eesti Killustik OÜ – piirkonna müügijuht; tegevjuht
 • Ursus OÜ – müügidirektor
 • Tartu Ülikool – kantsler
 • Ruukki Products AS – tehase juht 
 • SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla – juhatuse liige; haigla ülemarst; juhatuse liige; finantsjuht
 • Bauhof Group AS – Põhja piirkonna äriteeninduse juht 


Kolleegid Sirjest:

Sirje on Tammiste Personalibüroo hing ja süda. Tema tegutsemistahe, põhjalikkus ja hoolivus on suureks inspiratsiooniks kõigile Tammiste töötajatele. Juhina on Sirje kaasav, empaatiline ja samas ka konkreetne – oluline on asjadest rääkida nii nagu need on. Ja oma avatuse ja siirusega loob ta selliseks usalduseks väga hea õhkkonna. Klientidele saab Sirje kiiresti omaks, kuna koostöös on ta fookus päriselt kliendi vajadustel ja eesmärkidel. Sirjel on väga suur kogemus ja hea tunnetus värbamise maastikul ning ta julgeb vastu võtta otsuseid ning sisse viia uuendusi.

Sirje seob oma koolitustel üheks tervikuks psühholoogiaalased teadmised, psühhoterapeudi süsteemse lähenemise inimestele ja inimsuhetele, suhtlemistreeneri kutseoskused ja coachingu põhimõtted ning loob kordumatuid ja kliendi ootustele vastavaid koolitusprogramme.

Enim armastab ta teha arenguprogramme – just need loovad võimaluse püsivate uute harjumuste kujundamiseks ja aitavad kinnistada õpitud oskusi nii, et muutub ka igapäevane käitumine.

Sirje koolitusteemad tulevad ühelt poolt klientide ootustest ja teisalt näeb ta ise, milliste oskuste arendamine tööelus edukaks toimetulekuks suurema rahulolu annab. Nii sünnivad uued teemad, mida ta koolitustel käsitleb.

Sirje on hinnatud esineja erinevatel konverentsidel ning seminaridel, ta on avaldanud juhtimis-, värbamis- ja suhtlemisalaseid artikleid erinevates ajalehtedes ja ajakirjades. Oma mõtteid suhtlemisoskustest, juhtimisest ja personalivalikust jagab ta ettevõtte kodulehel asuvas blogis.

“Koolitajana saan ma osa meeskondade kooskasvamisest. Olgu siis tegemist omavahelise parema mõistmise või teatud oskuste arendamisega. Selle kaudu saan ma kaasa aidata inimeste suuremale töörõõmule ja ettevõtete äriedule. Hindan seda võimalust väga!”

Sirje peamised koolitusvaldkonnad:

Sirjest koolitajana:

Sirje on koolitajana väga põhjalik – kõik koolitusprogrammid valmivad koostöös kliendiga. Ta keskendub alati kliendi ootustele just praktilise vaatenurga alt – millist muutust on vaja?

Koolituse läbiviimisel on Sirje tugevuseks kindlasti usaldusväärse õhkkonna loomine, avatus teemade käsitlemisel ning professionaalsus grupiprotsesside juhtimisel. Tema coachi ja psühholoogi taust loob suurt lisaväärtust ka keerukamate teemade käsitlemisel ja juhtimisel.

Kadiga koos koolitades on nad saanud klientidelt tagasisideks, et sellist omavahelist sobivust ja klappi ei nähta koolitajate puhul tihti. Ju see on pikaajalise koostöö tulemus.

Sirje läbitud koolitused ja litsentsid:

Sirje Tammiste

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

* kohustuslik

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.