fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Arenguvestlus

Arenguvestlus on juhi ja tema otsese alluva avameelne jutuajamine, kus analüüsitakse möödunud tööperioodi ja püstitatakse eesmärk järgmiseks perioodiks.  

Arenguvestlus võimaldab arutada senist koostööd ja püstitada selged eesmärgid töötaja arengule, mis tagavad sujuvama koostöö, paremad töötulemused ning seeläbi ettevõtte paremad (majandus)tulemused. 

 

HEADE ARENGUVESTLUSTE VAJADUS

Töötajate jaoks on määrava tähtsusega just esimene arenguvestlus. Mida paremini see läbi viiakse, seda edukamad on ka järgnevad. Kui esimene vestlus on pelk formaalsus, väheneb töötajate valmidus neid tulevikus tõsiselt võtta. Sel põhjusel on väga oluline toetada praktilise koolitusega neid juhte, kes esmakordselt juhi rollis vestlusi läbi viivad.

KOOLITUSE EESMÄRK

Arenguvestluse koolitus on mõeldud erineva taseme juhtidele, kes arenguvestluseid läbi viivad, et nende koostamisest oleks mõlemale osapoolele maksimaalselt kasu.

Koolituse eesmärgiks on õppida arenguvestlusi ette valmistama ja juhtima kindla struktuuri järgi, et läbi saaksid arutatud kõik olulised teemad. Koolitusel õpime ja harjutame mõjusate suhtlusviiside kasutamist, mis aitavad luua usalduslikku õhkkonda ning suurendavad teineteise mõistmist.

Sihtgrupiks on kõik erineva taseme juhid, kes arengu/koostöövestlusi läbi viivad. Koolitusgrupi optimaalne suurus 8 – 14 osalejat.

KOOLITUSE TEEMAD JA ÕPIVÄLJUND

Koolituse läbinuna oskad paremini arenguvestlusi ette valmistada ja juhtida.

ÜHTNE FORMAAT – oskad ettevõttesse luua ühise ja ühese arusaama sellest, miks ja kuidas arenguvestlusi läbi viia;

JUHTIDE ENESEKINDLUSE KASV – suurendad oma ettevõtte juhtide enesekindlust: nad ületavad oma kõhklused ning mõistavad ka töötajate ebakindlust;

VAJALIKUD SUHTLEMISOSKUSED – oskad teadvustada ja saad harjutada arenguvestluste edukaks läbiviimiseks vajalikke suhtlemisoskusi;

ARENGUVESTLUSE STRUKTUUR – mõistad arenguvestluse tasandeid, teemasid ning valdkondi ja oskad vastavalt ettevõtte arenguvestluste vormile (selle puudumisel saad luua ise arenguvestluse struktuuri) juhtida vestlust nii, et see on mõlema osapoole jaoks sujuv ja usalduslik jutuajamine;

TAGASISIDESTAMINE – õpid andma ja vastu võtma konstruktiivset tagasisidet viisil, mis ei ohusta partneri enesehinnangut ja on pigem edasiside.

KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Koolituse teemad, kestvus ja tulemus sõltuvad osalejate ootustest ja vajadustest – loome iga kliendi jaoks just neile sobiva koolitusprogrammi.

Valikus on kaks koolitust:

  • Ühepäevane koolitus annab teadmised arenguvestluse olemusest, struktuurist ja baasoskused arenguvestluste läbiviimiseks. Koolitust viib läbi üks koolitaja;
  • Kahepäevane videotagasisidega suhtlemistreening loob põhjaliku arusaama arenguvestluste struktuurist ning annab võimaluse harjutada mõjusaid suhtlemisoskusi. Koolitust viivad läbi kaks koolitajat-suhtlemistreenerit.

VIDEOTAGASISIDEGA KOOLITUSE KASUTEGURID

Videoanalüüs annab osalejatele kolmekordse tagasiside, mis koosneb iseenda soorituse analüüsist, teiste osalejate tagasisidest ja suhtlemistreenerite kommentaaridest. Videoharjutusi analüüsides on võimalik pöörata tähelepanu suhtlemist mõjutavatele olulistele nüanssidele, mis loovad tegeliku tulemuse, kuid mida tavasuhtluses ei pruugita märgata. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

Koolitajad

Suhtlemistreenerid Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann, kellel on pikaajaline kogemus suhtlemisoskuste arendamisel ja videotreeningu metoodikaga koolituste läbiviimisel.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Arenguvestluse koolituse tagasiside

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.