fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Uute töötajate sisseelamisprogramm ehk onboarding

Pärast uue töötaja leidmist ning värbamist on oluline samm tema ettevõttesse vastuvõtmine ehk onboarding. Värbamine on edukas vaid siis, kui sisseelamine on tulemuslik olnud.

uute Tootajate - Tammiste Personalibüroo | Värbamine - Koolitus - Coaching

EESMÄRK

Selleks, et uus töötaja võimalikult kiiresti tulemuslikult tööle hakkaks, on vaja teadlikult tema sisseelamine läbi mõelda ja selle eest vastutajate rollid meeskonnas jagada. Uue töötaja sisseelamise võtmeisikuks on tema otsene juht.

TEEMAD

  • Eneseanalüüs – minu varasemad kogemused uude ettevõttesse tööle asumisel – mis tehti hästi, mida ootasin? Minu stressi allikad ja toimetulekuviisid;
  • Juhi esimene jutuajamine uue töötajaga – ootused, väärtused, koostöö kokkulepete sõlmimine;
  • Grupi arengufaasid, koostöö faasi jõudmine;
  • Uue töötaja tutvustamine meeskonnale ja meeskonna tutvustamine uuele töötajale. Omaks saamine;
  • Toetav kolleeg uuele töötajale;
  • Tegevusplaani loomine ja juhandajate määramine: tööprotsessid, eeskirjad, töös kasutatavad programmid, tugiisikud jne.;
  • Juhi katseaja vestlused uue töötajaga: konstruktiivse tagasiside andmine ja vastuvõtmine, uue töötaja motivatsiooni toetamine;
  • Katseaja lõpuvestlus – struktuur, sisu, eesmärgid.

KOOLITUSE TULEMUSED JA ÕPIVÄLJUND

Osalejad mõistavad läbimõeldud sisseelamisprogrammi olulisust ja enda rolli selles. Nad on omandanud vestluste läbiviimiseks vajalikud oskused ja loovad sisseelamis plaani oma uue töötaja vastuvõtmiseks. Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

MEETODID

Koolitus toimub ühepäevase koolitusena, kus praktilised individuaalsed- ja paarisharjutused vahelduvad grupiarutelude ja interaktiivsete lühiloengutega.

SIHTGRUPP

Kõik juhid, kes vastutavad uue töötaja sisseelamise eest oma meeskonnas. Grupi suurus 6 – 14 osalejat.

Koolitaja

Sirje Tammiste on üle 20 aasta ise oma ettevõttesse uusi töötajaid vastu võtnud ja aidanud paljudel ettevõtetel oma juhte selle rolli täitmiseks ette valmistada. See kogemustepagas on õpetanud, et hästi läbi viidud sisseelamisprogramm kindlustab uue töötaja kiired efektiivsed töötulemused.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.