fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

Juhtide arenguprogramm

3-6 koolitusmoodulit

✔️ esmatasandijuhile

✔️ keskastmejuhile

✔️ tippjuhile

Tammiste Personalibüroo - arenguprogramm juhtidele

SUURENDA OMA ENESETEADLIKKUST NING ARENDA ENDA JUHTIMISKOMPETENTSI

Arenguprogramm on mitmest moodulist koosnev struktureeritud, sinu ja su meeskonna vajadustele loodud koolitusprogramm. 

Just pikemad programmid mõjutavad arengut ja annavad uusi praktilisi oskusi. Koolitusel vahelduvad teoreetilised teadmised parktiliste harjutuste ja treeningutega. Nii muutuvad uued oskused omaseks ja jõuavad tööriistana sinu igapäevaellu. 

Arenguprogrammis osaledes teadvustad juhina oma tugevusi ja arenguvõimusi. 

Saad teadmisi ja oskusi: 

 • inimeste käitumise mõistmiseks 
 • oskuslikumaks inimeste motiveerimiseks, kaasamiseks ja mõjutamiseks
 • suhete juhtimiseks
 • meeskonnas suurema usalduse loomiseks ja seeläbi tõhusama koostöö arendamiseks
 

KOOSTAME JUST SINU JA SU MEESKONNA VAJADUSTEST LÄHTUVA ARENGUPROGRAMMI

Arenguprogrammi täpne ülesehitus ja teemade järgnevus sõltub alati sinu ja su meeskonna/ettevõtte vajadustest ning ootustest.  Täpse koolitusvajaduse väljaselgitamiseks viime eeltööna läbi fookusvestlused sinu ja kõigi arenguprogrammis osalejatega. Ka täpsed koolitusmeetodid valime arenguprogrammi koostamise käigus. 

Arenguprogrammi täpne kestvus sõltub sinu ja su meeskonna eesmärgist, mille eeltöö käigus sõnastame. Tavaliselt koosneb üks programm 3-6 koolitusmoodulist. Üks moodul kestab 1-2 päeva ning toimub 2-4 nädalase intervalliga.

Koolituspäevade/moodulite vaheliseks ajaks saad erinevad praktilised ülesanded, et õpitut tööalastes olukordades harjutada. Soovitame arenguprogrammi vältel leida kaasteeliseks coach, kes sind sinu arenguteel toetab. 

Arenguprogrammi võimalikud teemad ja õpiväljund: 

 • Enese- ja suhete juhtimine DiSC profiili mudeli põhjal
 • Juhi isiksus ja roll erinevates meeskonna kasvufaasides, grupiprotsessid ja nende juhtimine
 • Väärtuspõhine juhtimine – kuidas teha seda teadlikult?
 • Juhi suhtlemisoskused – enesekehtestamine, suhtlemine keeruliste vestluste läbiviimisel, konfliktide ennetamisel, lahendamisel ja vahendamisel jne.
 • Arenguvestluste/koostöövestluste läbiviimine ja selleks vajalikud oskused
 • Tagasiside – kuidas seda anda nii, et see on edasiside?
 • Juhi roll värbamisel ja ettevõtte kuvandi loomisel
 • Coachiv juhtimine, juhendamine ja mentorlus kui juhi “tööriistad”

ARENGUPROGRAMM ON MÕELDUD SULLE, KUI…

 • tahad teadlikult arendada oma juhtimise kompetentse
 • soovid mõista paremini enda kui juhi rolli ja arenguvõimalusi organisatsioonis
 • soovid arendada erinevaid suhtlemis strateegiaid koostöö parendamiseks
 • tahad tugevdada ning arendada meeskonnatunnet
 • soovid omandada efektiivseid suhtlemisoskusi keeruliste olukordadega toimetulekuks, enda selgemaks väljendamiseks, enesekehtestamiseks ning tagasiside andmiseks
 • soovid olla oma meeskonnale juht, kellega koostööd nauditakse ja kelle meeskonda soovitakse tulla
 

BOONUSEKS saad kaasa “Juhi heade mõtete märkmiku”, kuhu saad olulisi kogemusi, õpihetki ja keerukaid küsimusi kirja panna. Nii saavad sinu mõtted selgemad piirid ning konkreetsema kuju.

Juhtide arenguprogrammi tagasiside

Koolitajad

Meie koolitajad on sertifitseeritud DiSC konsultandid ja suhtlemistreenerid.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.