fbpx
Tammiste Personalibüroo - värbamine, koolitus

DiSC ja kahepäevane mõjusate suhtlemisoskuste videotreening

Kõik koolitusel osalejad on eelnevalt läbinud DiSC mudelil põhineva meeskonnatöö koolituse ja omavad ülevaadet erinevatest DiSCi käitumisstiilidest.

I moodul: Enese ja meeskonna analüüs DiSC mudeli põhjal

II moodul: Kahepäevane videotagasisidega suhtlemisoskuste treening

Tammiste Personalibüroo - DiSC koolitus

KOOLITUSE EESMÄRGID 

  • Koolituse eesmärgiks on saada enam teadmisi inimese erinevate käitumise, mõtlemise ja emotsioonide kohta ning selle põhjal õppida paremini mõistma iseenda, koostööpartnerite, kolleegide, alluvate ja teiste inimeste käitumist ning valima edukaks koostööks sobiliku käitumisviisi;

  • Osalejad saavad iseenda profiili tulemused ning üheskoos meeskonnaga teadvustatakse, et erinevate inimestega edukaks suhtlemiseks on vajalik valida sellele inimesele sobiv suhtlemisviis;

  • Koolituse eesmärgiks on analüüsida ja kaardistada meeskonnaliikmetele omased käitumisstiilid ning saada teadlikuks, kuidas neid erinevaid käitumisstiile kõige edukamalt tulemuste saavutamiseks rakendada;

  • Videotreeningu eesmärgiks on juba olemasolevaid teadmisi praktiseerida ja siduda suhtlusoskuste õppimisel ning rakendamisel. Koolituspäevade teemade käsitlus seob DiSCi alased teadmised suhtlemisoskustega ja nende kasutamise võimalustega. 

KOOLITUSE SISU

  • Kahepäevasel suhtlemistreeningul keskendume konfliktide ennetamiseks, lahendamiseks ja vahendamiseks vajaminevatele mõjusatele suhtlemisoskustele ehk „Kuidas toime tulla keerulistes suhtlusolukordades?“;

  • Koolitus koos videotagasiside harjutustega aitab mõista konfliktide tekkimise protsessi, osalejad õpivad teineteisega olulistest tööalastest probleemidest rääkima juba enne, kui jõutakse konfliktini ning nad omandavad selleks vajalikud suhtlemisoskused;

  • Koolitusel käsitleme väärtus- ja vajaduskonflikti erinevusi ning harjutame vajaduskonfliktide lahendamist videotagasisidega harjutustes. Käsitleme ka konfliktide vahendamiseks vajalikke oskusi.

Kõigile koolitustel osalejatele põhjalikud õppematerjalid ja tunnistused.

Koolitajad

Kõik meie koolitajad on sertifitseeritud DiSC konsultant-koolitajad ja omavad pikaajalist kogemust DiSC mudelile tuginevate koolituste läbiviimisel.

Koolitajad Sirje Tammiste ja Kadi Kuuskmann.

Küsi pakkumist või helista +372 5698 8100

DiSC ja suhtlemisoskuste videotreening koolituse tagasiside

Uudiskiri

Jagame oma uudiskirjas personalitöö-, juhtimis- ja suhtlemisalaseid kogemusi ja mõtteid. Igas uudiskirjas anname infot ka tööpakkumiste ja koolituste kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.